Opleiding Pedagogiek 0-13 jaar – Praktische informatie voor kinderopvangorganisaties

Na 3 maanden opleiding wordt een zijinstromer jullie nieuwe medewerker met aanvullend diploma. Het opleidingstraject bestaat uit een e-learning, 3 klassikale bijeenkomsten met een deskundige trainer en praktijkopdrachten. Tegelijkertijd werkt de zijinstromer boventallig op de groep zodat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk.

Om het vak van pedagogisch medewerker te leren is naast kennis ook veel vaardigheden en ervaring nodig. Daarom gaat een deelnemer van de opleiding Pedagogiek 0-13 jaar gelijk zelf in de praktijk aan de slag. Tijdens bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, vragen gesteld en nieuwe kennis opgedaan. Dus vooral leren door te doen!

De opleiding in het kort

E-learning
De deelnemer volgt geheel zelfstandig een e-learning vol voorbeelden en praktijkvideo’s. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: Pedagogische doelen, Interactievaardigheden, Algemene ontwikkeling en Pedagogische stromingen. Ook zijn de Pedagogische kaders online in te zien.

Bijeenkomsten
De drie klassikale bijeenkomsten bieden ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers. Onder leiding van een deskundige trainer komt er theorie aan bod en worden de (praktijk)opdrachten nabesproken. Het is een interactieve bijeenkomst waarbij er direct geoefend wordt met de theorie door middel van actieve werkvormen.

Praktijkopdrachten
Gedurende de opleiding krijgt de deelnemer een aantal praktijkopdrachten die hij of zij op de groep moet uitvoeren. Zo moet een deelnemer het pedagogisch beleidsplan van jullie organisatie bestuderen, interactievaardigheden oefenen met kinderen, observeren en een zelfbedachte activiteit uitvoeren.

Diplomacheck

Steeds meer diploma’s kunnen met een aanvullend bewijs voldoen aan de kwalificatie-eisen voor de functie van pedagogisch medewerker. Onze opleiding Pedagogiek 0-13 jaar is erkend door het FCB en geeft het benodigde certificaat om aan de kwalificatie-eisen te voldoen.

Kwalificeert het diploma van jouw nieuwe medewerker om onze opleiding te volgen?  Bekijk hieronder of die opleiding valt onder categorie A2 of B2. Alleen die diploma’s voldoen aan de instroomeisen van onze opleiding. A2 kwalificeert voor dagopvang en BSO, B2 kwalificeert voor BSO.

Je kunt ook zelf een diplomacheck doen op de site van Kinderopvang Werkt om te zien of het diploma voldoende is voor de kinderopvang.

Diplomavragen?

Heb je na de diplomacheck toch nog een vraag, stuur dan een mailtje naar caokinderopvang@fcb.nl. Het FCB helpt je graag verder met passend advies.

Wat heeft een zijinstromer nodig?

  • Een kinderopvanglocatie om boventallig aan de slag te gaan
  • Een senior pedagogisch medewerker (‘Maatje op de groep’ )
  • Een pedagogisch coach/leidinggevende

Kinderopvanglocatie
Een deelnemer draait 3 maanden (gedurende de opleiding) boventallig mee op jouw kinderopvanglocatie of buitenschoolse opvang. Op die manier leert de deelnemer hoe het werk van pedagogisch medewerker in de praktijk ècht gaat.
Hoewel er geen uren verplicht zijn voor de accreditatie, raden wij aan tijdens deze periode de BBL-stage uren te volgen. Dit zijn: 16 uur per week op de KDV en 12 uur per week op de BSO.

Maatje op de groep
Bij het boventallig meedraaien op de groep is een deelnemer gekoppeld aan een senior collega (pedagogisch medewerker). Dit wordt het ‘maatje op de groep’ genoemd. Het maatje is betrokken bij iedere praktijkopdracht. Deze persoon is aanwezig om een oogje in het zeil te houden en feedback te geven.

Pedagogisch coach/leidinggevende
De pedagogisch coach/leidinggevende heeft een belangrijke rol in de opleiding Pedagogiek 0-13 jaar. Aan het begin en het einde wordt deze persoon betrokken bij de ontwikkeling van de deelnemer.

Rol van Kans2

De trainer van Kans² zorgt voor goede begeleiding tijdens de opleiding. De praktijkopdrachten worden besproken en de trainer kijkt de eindopdracht na en voorziet deze van feedback. De pedagogisch coach of leidinggevende beoordeelt eveneens de eindopdracht en beoordeelt het functioneren op de werkvloer. Zo dragen we samen de zorg voor een nieuwe pedagogisch medewerker in de kinderopvang.

Wat kun je verwachten van een deelnemer bij voltooiing opleiding?

Pedagogiek 0-13 jaar zet in op borging en een ‘leven lang leren’. Een deelnemer doet niet alleen pedagogische kennis en vaardigheden op, maar stelt ook een plan van aanpak op om na de opleiding in jouw organisatie verder te leren.

Hoewel in de opleiding Pedagogiek 0-13 veel onderwerpen behandeld worden, is het goed om te bedenken dat een deelnemer na het voltooien van de opleiding nog niet klaar is met leren. Tip: Stem het inwerkprogramma van jullie organisatie af met de opleiding. De eindopdracht geeft hier inzicht in. Vergeet niet de verplichte opleidingen zoals Kinder-EHBO en Taal 3F. En eventueel een training/opleiding om te kunnen werken op de babyopvang zoals de IKK-erkende e-learning “Baby’s in de kinderopvang” van E-school Kinderopvang.

Certificering

Na het voltooien van deze opleiding wordt een FCB-erkend certificaat verstrekt dat geldt als aanvullend bewijs op het diploma van de deelnemer. Deze wordt uitgereikt indien de deelnemer bij alle bijeenkomsten aanwezig was, de e-learning heeft afgerond en de eindopdracht heeft voltooid met een voldoende.

De training is zowel incompany als via open inschrijving te volgen.

  • Tarief open inschrijving: € 745,- p.p.
  • Incompany al vanaf 6 deelnemers. Tarief incompany: € 645,- p.p.

Werving deelnemers voor deze opleiding

Wij helpen je graag bij het werven van nieuw personeel. Vul de contactgegevens in en we nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

Veelgestelde vragen

Mogen de deelnemers van deze opleiding intallig ingezet worden?
Nee. Zolang het certificaat nog niet behaald is, mag alleen boventallig op de groep worden gewerkt.

Heeft de deelnemer een stageovereenkomst nodig?

Nee, omdat de opleiding maar bestaat uit 3 dagdelen, is een officiële stageovereenkomst niet van toepassing. Het is aan jouw organisatie zelf hoe je dat juridisch regelt met de deelnemer. De startopdracht in de leeromgeving lijkt een beetje op een stageovereenkomst, waar afspraken worden gemaakt met de pedagogisch coach.

Bij sommige kinderopvangorganisaties krijgen de deelnemers een (tijdelijk) contract krijgen in de functie van ‘pedagogisch medewerker in opleiding’, waarin slagen voor deze opleiding als voorwaarde is gesteld. Maak hier zelf met elkaar afspraken over.

Is het certificaat van de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar erkend?
Ja, Pedagogiek 0-13 jaar staat op de lijst van het FCB als erkende scholing.

Wat als de deelnemer de bijeenkomst niet kan bijwonen?
Voor de accreditatie is het van belang dat een deelnemer alle 3 de bijeenkomsten bijwoont. Is dit door overmacht niet mogelijk? Dan zal Kans² eerst proberen de deelnemer onder te brengen bij een andere groep. Is dit niet mogelijk? Dan zal Kans² met op-maat-oplossing komen, met goedkeuring van het FCB. Indien de deelnemer bij 2 bijeenkomsten mist, moet hij/zij opnieuw starten met de opleiding.

Voor de GGD heb ik een bewijs aan aanmelding voor de opleiding nodig. Hoe vraag ik dit aan?
Stuur een mailtje naar info@kanskwadraat.nl en benoem de situatie. Vermeld altijd de naam van de deelnemer en in welke opleidingsgroep hij/zij deelneemt aan de opleiding.