Pedagogisch coachen in de kinderopvang – IKK goedgekeurd

Wat heb je nodig om effectief te kunnen coachen in de kinderopvang? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers vanuit zichzelf in beweging komen en blijven? Hoe maak jij als pedagogisch coach het verschil voor kinderen? Hoe kun je vanuit gezamenlijke analyse van beelden de pedagogisch medewerker coachen?

Waarom deze training?
De doelstelling van deze training is je effectiviteit als coach in de kinderopvang vergroten. Je onderzoekt welke kwaliteiten je hebt als coach en welke je nog aan moet vullen. Je krijgt inzicht in jouw kennis, vaardigheden en houding als coach in de kinderopvang en breidt deze verder uit. Zodat je met meer gemak aan de slag kunt met het coachen van medewerkers en teams. Een gedegen kennismaking met coaching via het samen analyseren van videobeelden is een onderdeel van deze training. Het beoogde effect is dat je als coach een bijdrage kan leveren aan een goede, veilige, stimulerende opvoedingsomgeving voor jonge kinderen in de kinderopvang.

Reflectie is een must in de opleiding! Er wordt van je verwacht dat je in je eindopdracht laat zien dat je dit toepast.

Resultaat
Na deze training heb je kennis over pedagogische visies, coachen en intervisie. Je herkent jouw manier van coachen en bent in staat pedagogisch medewerkers te coachen. Je kunt omgaan met weerstand in het team en kunt je invloed inzetten wat betreft spanning en ontspanning in het team. Je kunt pedagogisch medewerkers begeleiden indien kinderen een specifieke opvoedingsbehoefte hebben en weet hoe je moet zorgen voor monitoring en borging binnen de organisatie. Je bent in staat om een persoonlijk en een organisatie-actieplan op te stellen.

Voor wie?
Deze opleiding is geschikt voor medewerkers of managers met een diploma op minimaal mbo-niveau 4 dat kwalificeert
voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster die de functie pedagogisch coach gaan invullen.

Wil je weten wat de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach is? Klik hier voor het besluit cao-tafel Kinderopvang en cao-tafel Sociaal Werk.

De opleiding voldoet aan de eisen van de wet IKK.

Na afronding van deze training merk je het verschil doordat:

   • je medewerkers stimuleert zich te ontwikkelen (vanuit eigen motivatie)
   • je daadwerkelijk gedragsverandering van medewerkers ziet, in hun pedagogisch handelen naar kinderen
   • je jouw team in beweging krijgt
   • je jouw eigen manier van coachen herkent en bewust in kunt zetten
   • je meer gesprekstechnieken en vaardigheden bewust in kunt zetten
   • je beginnende vaardigheden hebt om Video Interactie Begeleiding in te kunnen zetten

Programma en methodiek
Tijdens de trainingsdagen ga je aan de slag gaat met coachingsvaardigheden in het algemeen en met het opdoen van pedagogische kennis. Deze pedagogische kennis is steeds de onderlegger voor het samen kunnen analyseren van beelden van pedagogisch medewerkers en kinderen. Het opstellen van coachplannen voor individuele coaching komt aan de orde. Maar ook teamcoaching en hoe je daarin te werk gaat en van tevoren tot een plan komt is onderdeel van deze training.

Voordat de training start, en vooraf aan elke volgende trainingsdag volg je een E-learning module

Deze training bestaat uit 6 modules:

   • Module 1     Jouw houding als coach vinden
   • Module 2     De Coach en de Pedagogiek
   • Module 3     Het vullen van de toolbox
   • Module 4     Observeren, kijken en coachen
   • Module 5     Teamcoachen of teamleren
   • Module 6     Focus op verdere ontwikkeling

Download hier de brochure ‘Pedagogisch coachen in de kinderopvang’.

Minimale voorwaarden om het certificaat voor de training te behalen

   • 100% aanwezigheid (6 x 7 uur)
   • 3 praktijkopdrachten met verslaglegging en reflectie (3 x 3 uur) à deze moeten met minimaal een voldoende beoordeeld zijn
   • 3 opdrachten waarbij op kennis en inzicht bevraagd wordt (3 x 3 uur) à deze moeten met minimaal een voldoende beoordeeld zijn
   • 1 filmopname van een coachingsgesprek van minimaal 20 minuten waarin deelnemer zelf blijk geeft van voldoende vaardigheid in het coachen van een medewerker en een feedbackformulier waarop de coachee haar ervaring aangeeft
   • eindpresentatie/werkstuk bestaande uit: (reflectie)verslag van een coachingstraject van 3 gesprekken eventueel met kort filmpje, opbrengsten van de training, plan om het geleerde blijvend in de praktijk te brengen
Financieel
In-company: 6 dagen € 1.400,- per deelnemer.
Individuele deelname: 6 dagen € 1.500,- per deelnemer.
Deze bedragen zijn inclusief materiaalkosten.

 

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.