Planmatig werken

Waarom ‘Planmatig werken’?
In de training planmatig werken leer je planmatig invulling te geven aan je doelen, binnen je eigen werk en binnen het team. Je leert concrete doelen formuleren en deze doelen gestructureerd te vertalen in een uitvoeringsplan. Ook ontwikkel je je vaardigheden om je planning bij te stellen. Hierdoor krijg je meer grip op je kostbare tijd en je leert efficiënt, met de juiste prioriteit, dingen aan te pakken.

Voor wie?
Alle medewerkers en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Resultaat
Na afloop van deze praktijkgerichte training weten de deelnemers wat planmatig (samen)werken betekent. Zij kunnen deze kennis en vaardigheden direct toepassen op situaties in het werk. Na deze training zijn zij in staat planmatig te werken en nog efficiënter en effectiever te functioneren.

Basisprogramma

  • Planmatig samenwerken en resultaatgericht werken
  • Doelen formuleren en omzetten naar een uitvoeringsplan
  • Proactief communiceren.
  • Prioriteiten stellen
  • Een realistisch plan maken.
  • Omgaan met belangentegenstellingen.

Methodiek
In deze praktijkgerichte training worden theorie en praktijk afgewisseld. De nadruk ligt op praktijkgerichte oefeningen. De deelnemers ontvangen persoonlijke feedback. Alle oefeningen hebben betrekking op het planmatig werken van de deelnemers.

Niveau
Voor deze training geldt geen aanvangsniveau.

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Vincent Polman op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl