Samen bouwen aan een IKC

Ben jij onderdeel van een IKC, of bent je van plan deel uit te gaan maken van een IKC?

Kans² biedt met de training ‘Samen bouwen aan het IKC’ handvatten aan hoe je een IKC opbouwt. 

Waarom ‘Samen bouwen aan het IKC?’

Denk bij bouwen aan een IKC aan onderwerpen als leiderschap, personeel, het opzetten van een integraal pedagogisch kader en communicatie. Een IKC biedt veel uitdagende mogelijkheden en is een prachtige kans om kinderen nog beter gezamenlijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Durven loslaten van vaste routines en werkwijzen en samen durven dromen en vooral werken aan een inclusieve- pedagogisch- educatieve omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang worden aangeboden. De visie op de ontwikkeling van het kind, de organisatie, de personele samenwerking, de contacten met ouders, moeten passen bij de manier waarop mensen met elkaar (willen) samenwerken. Dit kan complex zijn en vraagt om bewustwording, training en oefening.

Wat is een IKC?
Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar ze komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen in samenhang en verbinding met elkaar worden aangeboden. Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit eenzelfde pedagogische visie. Het Integraal Kindcentrum wordt als één organisatie aangestuurd.

Resultaat

 • De deelnemers maken kennis met het gedachtegoed van PACT en het invullen van de PACT-meter. De PACT-meter is een soort thermometer die aangeeft: ‘hoe ver zijn we als team met het opbouwen van een sterke pedagogische omgeving’ en ‘met welke onderwerpen willen wij aan de slag?’
  Zie hiervoor ook de publicaties van PACT ‘De pedagogische professional van de toekomst’ en ‘Samen voor alle kinderen.’
 • De deelnemers maken kennis met de theorie van T-shaped professionals. Ze leren zowel functioneren op het gebied van zorg, als onderwijs en opvang. Daarnaast creëren zij een beeld van de eigen beroepsidentiteit en oefenen zij zich innovatieve en technologische/media skills. Zij trekken lering uit allerhande situaties, leren interdisciplinair werken en trainen hun persoonlijke- en sociale vaardigheden.
 • De deelnemers voeren ‘praktijkonderzoek’ uit, waarmee zij tussen de bijeenkomsten aan de slag gaan.
 • Wanneer er behoefte is aan het vergroten van de kennis, kunnen de pedagogisch medewerkers gericht een e-learning volgen via Kans².

Voor wie?

Bij voorkeur is de samenstelling van de groep een afspiegeling van de pedagogische professionals werkzaam of betrokken in het (op te richten) IKC, zoals:

 • medewerkers werkzaam in de kinderopvang
 • leerkrachten basisonderwijs
 • IB-medewerkers en zorgmedewerkers.

Bij de indeling in trainingsgroepen wordt er geen onderverdeling gemaakt naar de leeftijd van de kinderen waar de pedagogisch medewerkers mee werken. Dit met het oog op het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers in de toekomst. Uiteraard is er wel aandacht voor leeftijd gebonden vraagstukken in de casussen, het werken in subgroepen, praktijkopdrachten etc. zoals bijvoorbeeld de 3+ groep en de overdracht tussen onderwijs en buitenschoolse opvang.

Programma

Dag 1 – Ik ben vakbekwaam
 • Introductie training, kennismaking met elkaar.
 • Eigen vakbekwaamheid; pedagogisch kader, kinderopvang, wettelijke taken en regelgeving kinderopvang, onderwijs en zorg.
Dag 2 – Ik zie kansen voor samenwerking
 • Beroepsidentiteit, hoe vul jij jouw professionaliteit in vanuit de visie van jouw organisatie?
 • Waar liggen kansen voor samenwerking met andere disciplines in het belang van kinderen en ouders?
Dag 3 – Ik kan bijdragen aan een sterke pedagogische omgeving
 • Sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen. Hoe ziet een sterke pedagogische omgeving eruit?
 • Hoe kun je hieraan bijdragen?
 • Hoe werk je met een kindvolgsysteem.
 • Oefenen met casus bespreking en collegiale consultatie.
Dag 4 – Ik weet hoe ik partnerschap met ouders en andere disciplines kan invullen
 • Partnerschap met ouders en andere disciplines.
 • Hoe vul jij vanuit jouw professionaliteit de visie van jouw organisatie op partnerschap in?
 • Oefenen met casussen en gesprekstechnieken.
 • Delen van de resultaten van het eigen praktijkonderzoek.

Werkvormen

Als didactische werkvormen worden ingezet: bijeenkomsten, kijken bij een collega, casuïstiek bespreken, filmfragmenten bespreken, collegiale consultatie, bestuderen van literatuur, inhoudelijke zaken uitproberen en uitzoeken in eigen werksituatie.

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid

Investering

4 bijeenkomsten van 3 uur

Incompany

Deze scholing wordt incompany aangeboden. Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.