Stagebegeleiding

Waarom ‘Stagebegeleiding’?

Verschillende studenten, verschillende leerstijlen en zoveel uiteenlopende situaties in de praktijk. In deze training komt het allemaal aan bod. Voor je organisatie en voor studenten is het belangrijk om te weten hoe een succesvolle stage eruitziet. Voor de student kan dit betekenen dat hij straks met enthousiasme en zelfvertrouwen begint aan een baan bij je organisatie. Voor je organisatie is een student die positief is over zijn werkgever goede PR en daarnaast een potentiële werknemer. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het toch niet voor iedereen. Goed kunnen begeleiden en beoordelen van een aankomend professional is een vak apart. Basis voor de training zijn daarom de vragen waarmee je als stagebegeleider rondloopt en de vele situaties die worden ingebracht. We bieden je concrete handvatten voor het begeleiden van allerhande situaties waarmee je als begeleider van een stagiair te maken krijgt.

Resultaat
Na deelname aan deze training beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Leerstijlen en het hanteren van strategieën voor het begeleiden van studenten met verschillende leerstijlen.
 • Toepassen van eigen expertise en mogelijkheden in het licht van de ontwikkelende student.
 • Zicht op stages, stagebegeleiding vanuit opleiding en de eigen praktijk en de afstemming van activiteiten met verschillende stakeholders.
 • Coachen, helpen reflecteren.
 • Motivatie en zelfvertrouwen van de student en de begeleidingsvorm.
 • Beoordelen van praktijkopdrachten en professioneel gedrag.
 • De plaats van de stages in het curriculum van de opleiding.
 • Probleemoplossende vaardigheden voor verschillende conflictsituaties.
 • Regels van feedback en het toepassen ervan in verschillende begeleidingssituaties.
 • Het begeleidings- en beoordelingsgesprek.

Voor wie?
De training is geschikt voor alle stagebegeleiders in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Basisprogramma
Het gaat in deze training om het vergroten van kennis, het direct kunnen toepassen hiervan, maar ook om het met elkaar gericht werken aan knelpunten en leervragen die je als stage- en/of werkbegeleider zelf inbrengt. De volgende vragen zullen worden behandeld:

 • Stageprotocollen, hoe en waarom?
 • Welke aspecten spelen bij een stage of BPV-periode een belangrijke rol?
 • Hoeveel invloed heb je als stage- of werkbegeleider?
 • Wat doe je als een student ongemotiveerd is of zijn (leer)doelen niet haalt?
 • Hoe krijg je de student in beweging?
 • Wat mag je van de student en van jezelf verwachten?

Specifiek wordt er aandacht besteed aan: verschillende leerstijlen, feedback en begeleidings- en gesprekstechnieken.

Dagdeel 1

 • Praktische ondersteuning stageproces :
  • Aandacht werkbegeleidersproces en beschikbare instrumenten/hulpmiddelen
  • Welke aspecten spelen bij een stage een belangrijke rol?
  • Wat mag je verwachten?
  • Hoe presenteer ik mezelf en mijn werkgever?
  • Leerstijlen en welke werkvorm?
 • Taken en competenties stagebegeleider
 • Competentiegericht begeleiden, hoe?
 • Ontwikkeling naar zelfstandig leren, tips en oefening
 • Planmatig begeleiden, tips en oefening
 • Het leerklimaat

Dagdeel 2

 • Rol en taken werkbegeleider als begeleider
 • Coachen
 • Beïnvloeden van motivatie en zelfvertrouwen student
 • Je begeleidingstechnieken:
  • Vragen stellen
  • Helpen reflecteren
  • Feedback geven
  • Actief luisteren
 • Het begeleidingsgesprek

 Dagdeel 3

 • Rol en taken werkbegeleider als beoordelaar
 • De beoordelingscyclus
 • Beoordelingsinstrumenten
 • Het beoordelingsgesprek
 • Beoordelen van praktijkopdrachten en professioneel gedrag

Dagdeel 4 Borging bijeenkomst

Doel: afsluiting en checken beklijving nieuw geleerde middels “terugkom” sessie waarbij aandacht is voor :

 • Uitwisseling ervaring en oefening gesprekken a.d.h.v. cases
 • Herhaling onderdelen vorige dagdelen

De te behandelen onderwerpen worden hierbij nader bepaald door inbreng van de werkbegeleiders zelf. (inventarisatie van tevoren).

Methodiek
De nadruk ligt in de training op het oefenen van gespreks- en begeleidingstechnieken en het delen van ervaringen. Het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers blijkt zeer waardevol. Want je zit allemaal in hetzelfde ‘schuitje’. Je ervaringen en problemen met een stagiair zijn vaak herkenbaar voor anderen. Gesprekken oefenen gebeurt met een professionele trainingsacteur, die de rol van stagiair op zich neemt.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.