Subsidie Tel mee met taal

Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. Kans² biedt een beroepsspecifiek blended 3F taaltraject voor de kinderopvang aan, speciaal voor medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang.

Volgende aanvraagperiode opent op 1 januari 2023

Voor taalscholing van medewerkers is door ministeries van OCW, SZW en VWS geld beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen, via de subsidie Tel mee met taal. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen. Heb je subsidie ontvangen van OCW, SZW? Dan kunnen we de taaltraining aanbieden.
Naast de subsidie Tel mee met Taal bieden veel gemeenten financiering voor 3F training voor VVE-medewerkers. Vraag naar de mogelijkheden bij uw gemeente of vraag ons contact op te nemen.

Wil je meer weten over de eisen die gesteld zijn voor de subsidie?

Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (VE)

Wet IKK

Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor Mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B22 staat hieraan gelijk. Deze eis gaat in per 1-1-2025. Vanaf 1-1-2018 is sprake van een ingroeitermijn.

Eisen voor voorschoolse educatie

Om te mogen werken op een groep met voorschoolse educatie (VE-groep) moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast 3F voor Mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor Lezen. Dit bestaat uit de deelvaardigheden zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten. De taaleis 3F voor medewerkers op een ve-groep is per 1-8-2017 ingegaan voor organisaties in de G37 en G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten (G-overig) ging deze eis per 1-8-2019 in. Klik hier voor meer informatie.

  Ik vraag graag de Tel mee met taal subsidie aan voor onze organisatie

  Organisatie (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Aantal deelnemers voor de gratis subsidie aanvraag (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Vraag (verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha