Tel mee met Taal subsidie

Hoe vaardiger je bent met taal, hoe meer pedagogisch medewerkers kunnen betekenen in de taalvaardigheid van de kinderen op hun groep. En ook de communicatie met ouders verloopt makkelijker. Daarom moeten alle pedagogisch medewerkers op 1 januari 2025 voldoen aan een taaleis, volgens de wet IKK.

Dit betekent minimaal taalniveau 3F voor spreekvaardigheid. Voor medewerkers die werken op een VE-groep, geldt de taaleis ook voor leesvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten.

Hebben jouw medewerkers een taaltraining nodig om taalniveau 3F te behalen?

Kans2 biedt een taaltraject aan waarbij zij onder leiding van een deskundige taaltrainer op weg gaat naar taalniveau 3F. Zodat zij met meer vertrouwen kunnen communiceren met de kinderen en hun ouders in hun dagelijkse werk in de kinderopvang.

Wil je weten of jouw medewerkers al voldoen aan de taaleis? Kijk dan in het servicedocument Taaleis van de CAO Kinderopvang.

Met subsidie op weg naar taalniveau 3F

Vraag de subsidie Tel mee met Taal aan en krijg tot 67% van de kosten van de taaltraining vergoed. De subsidie is bedoeld voor medewerkers met een taalniveau lager dan 2F. De volgende aanvraagperiode opent op 1 januari 2023.

We helpen je graag met jouw aanvraag.

  Ik vraag graag de Tel mee met taal subsidie aan voor onze organisatie

  Organisatie (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Aantal deelnemers voor de gratis subsidie aanvraag (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Vraag (verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha