Geef een impuls aan duurzame inzetbaarheid met behulp van ESF en Kans²

Duurzame inzetbaarheid
Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan: het stimuleren van medewerkers om productief, gemotiveerd en gezond te blijven. Organisaties die projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid stimuleren kunnen nu in aanmerking komen voor de subsidie ‘ESF Duurzame Inzetbaarheid’. Het doel van deze subsidieregeling is om toewijding en inzetbaarheid van mensen te bevorderen. Door passende keuzemogelijkheden aan te bieden en eigen regie van medewerkers lukt dit vaak.
Vitaliteit, motivatie, ontwikkeling, vakkennis en een goede werk-privébalans zijn bepalend voor duurzaam inzetbare medewerkers. Veranderingsbereidheid en het kunnen en willen werken aan duurzaam inzetbaarheid zijn een voorwaarde om ook duurzaam inzetbaar te blijven. Zowel werkgever en werknemer zijn aan zet!

Wanneer kom je in aanmerking voor de ESF subsidie regeling?esf-duurzame-inzetbaarheid
Wanneer een project te maken heeft met een van de thema’s in het kader duurzame inzetbaarheid zoals het stimuleren van  gezond-, productief- en competent werken vanaf de indiensttreding tot aan de pensionering.
Kortom: wanneer het projectgericht is op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

1. Gezond en veilig werken bevorderen; het stimuleren van een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress;
2. Investeren in een positieve leercultuur voor werknemers;
3. Werknemers in beweging brengen door interne en externe mobiliteit te stimuleren; begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
4. Een flexibele werkcultuur creëren zodat  arbeid en zorg beter gecombineerd kunnen worden.

Ondersteuning bij subsidie aanvraag en afhandeling
Kans² heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid en met het begeleiden van ESF subsidietrajecten. Lees hier wat we voor je  kunnen betekenen.

Aanpak
Kans² gelooft dat wanneer een organisatie Duurzame Inzetbaarheid wil verankeren in de dagelijkse praktijk, er gestart moet worden met een onderzoeksfase naar de aanleiding en ambitie van duurzame inzetbaarheid.  Na deze onderzoeksfase ondersteunen we het management en HR met het vormgeven van beleid gericht op Duurzame Inzetbaarheid en de concrete implementatie in de organisatie. Dat leidt ertoe dat leidinggevenden en medewerkers gericht kunnen worden getraind. Daar waar nodig is. Want je werkt als organisatie vaak al aan Duurzame Inzetbaarheid, zonder dat je daar van bewust bent.

Wij bieden een volledig aanbod voor organisaties, bestaande uit een mix van consultancy en op maat gemaakte trainingen. Dit bieden wij volgens enkele stappen:

• Stap 1: analyse en advies
• Stap 2: workshop voor management en HR op maat
• Stap 3: training on the job leidinggevende
• Stap 4: workshop medewerkers op maat

Klik hier voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling op de website van het agentschap SZW:

Hoe kun je de subsidie aanvragen?
De subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW in een tijdblok die we – zodra we die weten – op onze website communiceren. Wil je meer informatie over de mogelijkheden die deze regeling biedt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hulp nodig bij de subsidie aanvraag?
Kans² ontzorgt bij het voorbereiden en indienen van de subsidie aanvraag. Pas zodra de subsidie toegekend wordt ontvang je een factuur.  Je betaalt dus alleen als je de subsidie krijgt toegekend. Hierin zijn alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om je te helpen met administratie en controles.

aanpak-implementatie-duurzame-inzetbaarheid