Taal 3F

Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. Kans² biedt een beroepsspecifiek blended 3F taaltraject voor de kinderopvang aan, speciaal voor medewerkers in de reguliere en VVE (voorschoolse educatie) kinderopvang.

Subsidie Tel mee met taal

Voor taalscholing van medewerkers is door ministeries van OCW, SZW en VWS geld beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen, via de subsidie Tel mee met taal. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen. Heb je subsidie ontvangen van OCW, SZW? Dan kunnen we de taaltraining aanbieden.
Naast de subsidie Tel mee met Taal bieden veel gemeenten financiering voor 3F training voor VVE-medewerkers. Vraag naar de mogelijkheden bij uw gemeente of vraag ons contact op te nemen.

Wil je meer weten over de eisen die gesteld zijn voor de subsidie?

Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (VE)

Wet IKK

Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor Mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B22 staat hieraan gelijk. Deze eis gaat in per 1-1-2025. Vanaf 1-1-2018 is sprake van een ingroeitermijn.

Voorschoolse educatie

Om te mogen werken op een groep met voorschoolse educatie (ve-groep) moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast 3F voor Mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor Lezen. Dit bestaat uit de deelvaardigheden zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten. De taaleis 3F voor medewerkers op een ve-groep is per 1-8-2017 ingegaan voor organisaties in de G37 en G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten (G-overig) ging deze eis per 1-8-2019 in. Klik hier voor meer informatie.

Programma en methodiek

De deelnemers gaan aan de slag om het vereiste taalniveau 3F te behalen met Spreekvaardigheid (IKK), Schrijfvaardigheid en Leesvaardigheid (VVE).
De “Blended” 3F taaltraining is een combinatie van een online leeromgeving met een taaltrainer en daarnaast veel oefenen in Taalblokken. De taaltrainer kan zodoende de voortgang van iedere deelnemer individueel volgen. Voorafgaand aan de training vindt een nulmeting plaats en na afloop wordt een erkende taaltoets afgenomen.
We maken gebruik van de erkende taaltoetsorganisatie UvA Talen.

Resultaat

Na het behalen van de erkende taaltoets heeft een deelnemer een geldig taalcertificaat waarop staat dat de deelnemer de Nederlandse taal beheerst op het niveau 3F: mondelinge taalvaardigheid (IKK) of mondelinge taalvaardigheid én leesvaardigheid (VVE).

Niveau en vrijstellingenbeleid

Voor deze training geldt geen aanvangsniveau en geen vrijstellingenbeleid. Wil je weten of je al voldoet aan de taaleis? Kijk dan in het servicedocument Taaleis van de CAO Kinderopvang – klik hier.

Toets en certificering

Er zijn 1 of 3 toetsmomenten, afhankelijk van het te volgen programma:
1. IKK: Spreekvaardigheid (bestaande uit Luistervaardigheid, Spreken en Gesprekken voeren).
2. Schrijfvaardigheid 2F. (Vanuit enkele gemeenten wordt voor het werken op een VVE groep een aanvullende eis gesteld m.b.t. schrijven (niveau 2F).
3. Leesvaardigheid (VVE).

Deelnemers ontvangen na het afronden van de training en het behalen van de erkende taaltoets een certificaat Taal 3F.

Investering

De training bestaat uit 8 dagdelen en een programma op maat. Of start met de online training met 10 bijeenkomsten in het online klaslokaal BigBlueButton. De totale studiebelasting is ongeveer 30 uur inclusief bijeenkomsten en opdrachten. Deze training kost € 1.500,- per deelnemer.

  Ik vraag graag de Tel mee met taal subsidie aan voor onze organisatie

  Organisatie (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Aantal deelnemers voor de gratis subsidie aanvraag (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Vraag (verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha

  Incompany training?

  Ons team staat voor je klaar en neemt contact op om de mogelijkheden voor een scholingstraject voor jouw medewerkers te bespreken in een vrijblijvend adviesgesprek. Neem contact met ons op: telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

  “De trainer van onze taaltrainingen was erg kundig en wist onze medewerkers te motiveren en te stimuleren. Onze medewerkers zijn erg gegroeid tijdens de trainingen en al onze medewerkers zijn na deze training geslaagd. Wij zijn erg tevreden over Kans Kwadraat. De communicatie met dit bedrijf is erg prettig en duidelijk”. Kindercentrum.nl

  Contact met Kans²

  Wij helpen je graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.