Taal 3F

Vanaf 1 t/m 30 juni is het mogelijk om de Tel mee met taal subsidie aan te vragen. Heb je subsidie ontvangen van OCW, SZW? Dan kunnen we de taaltraining aanbieden. Wil je meer weten over de eisen die gesteld zijn voor de subsidie?

Subsidie
Voor taalscholing van medewerkers is door ministeries van OCW, SZW en VWS geld beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen, via de subsidie Tel mee met taal. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgt.

Daarnaast is er voor het scholen van VVE-medewerkers naar 3F vanuit veel gemeenten subsidie beschikbaar. We werken met veel gemeenten samen, laat het ons weten of we hierin kunnen ondersteunen.

Klik hier voor hulp bij subsidie aanvraag

Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (ve)

Wet IKK
Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor Mondelinge taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. Taalniveau B22 staat hieraan gelijk. Deze eis gaat in per 1-1-2025. Vanaf 1-1-2018 is sprake van een ingroeitermijn.

Voorschoolse educatie
Om te mogen werken op een groep met voorschoolse educatie (ve-groep) moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. Naast 3F voor Mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor Lezen. Dit bestaat uit de deelvaardigheden zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten. De taaleis 3F voor medewerkers op een ve-groep is per 1-8-2017 ingegaan voor organisaties in de G37 en G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten (G-overig) ging deze eis per 1-8-2019 in. Klik hier voor meer informatie.

Waarom de training?
Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. Kans² biedt een beroepsspecifiek blended 3F taaltraject voor de kinderopvang aan.

Investering:
In tijd: 8 bijeenkomsten van elk 4 uur en een programma op maat via onze online-leeromgeving. Of start met de online training. 10 online bijeenkomsten in het online klaslokaal BigBlueButton.
Vraag een maatwerkofferte aan.

Programma en methodiek
De “Blended” 3F taaltraining is een combinatie van een online leeromgeving. Voorafgaand aan de training vindt een nulmeting plaats en na afloop wordt een erkende taaltoets afgenomen.
We maken gebruik van de erkende taaltoetsorganisatie Mister Dutch.

Studiebelasting
De studiebelasting is afhankelijk van het noodzakelijke programma om tot het gewenste niveau te komen.

Naast de subsidie Tel mee met Taal bieden veel gemeenten financiering voor 3F training voor VVE-medewerkers. Vraag naar de mogelijkheden bij uw gemeente of vraag ons contact op te nemen info@kanskwadraat.nl

Vrijstellingenbeleid
Wil je weten of je al voldoet aan de taaleis? Kijk dan in het servicedocument Taaleis van de CAO Kinderopvang – klik hier.

“De trainer van onze taaltrainingen was erg kundig en wist onze medewerkers te motiveren en te stimuleren. Onze medewerkers zijn erg gegroeid tijdens de trainingen en al onze medewerkers zijn na deze training geslaagd. Wij zijn erg tevreden over Kans Kwadraat. De communicatie met dit bedrijf is erg prettig en duidelijk”. Kindercentrum.nl

Contact met Kans²
Wij helpen je graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.