Verhoog het taalniveau voor de Nationale Zorgklas

Wil je deelnemers van de Nationale Zorgklas gesubsidieerd extra ondersteuning bieden bij het behalen van de vereiste taaleisen die aan de opleiding verbonden zijn?

Voor wie?

Voor alle deelnemers die al op taalniveau 1F zitten en deelnemen aan een opleiding van de Nationale Zorgklas. Veel deelnemers hebben moeite om het taalniveau te behalen. Dit mag natuurlijk geen belemmering zijn voor het behalen van de opleiding! Samen met Kans² gaan deelnemers aan de slag om het taalniveau – met gebruik van subsidie – te verhogen.

Hoe het werkt:

 1. Potentiële deelnemers aan de taaltraining starten met een online Taal Niveau Test (TNT). Dit is een adaptieve test die het taalniveau vaststelt. Dit resulteert in een advies: geschikt voor de gesubsidieerde taaltraining of niet geschikt. Niet geschikt kan zijn: het niveau is te laag om na 30 uur taaltraining op het vereiste niveau te komen. Of het niveau is te hoog om voor subsidie in aanmerking te komen. De TNT wordt online (vanuit huis) afgenomen en duurt maximaal 2 uur en bedraagt 25 euro per deelnemer.
 2. 1 of meer onderdelen van de TNT lager dan 2F.1? Dan kunnen we GRATIS de Tel mee met Taal (TmmT) subsidie aanvragen.
 3. Deelnemers krijgen toegang tot Taalblokken van uitgever Malmberg. Een eigentijdse adaptieve methode vol beroepsgericht materiaal die het beste uit de deelnemers haalt.
 4. Een online taaltraining in een digitaal klaslokaal van 30 uur en naar behoefte extra huiswerk in Taalblokken. Te verdelen over 8 tot 12 wekelijkse óf tweewekelijkse lessen.
 5. De lessen vinden in groepsverband plaats waarbij een professionele docent Nederlands zichtbaar, persoonlijk en op interactieve wijze les geeft, goed te vergelijken met een fysieke les.
 6. De docent kijkt mee met het te maken huiswerk, stimuleert en adviseert.
 7. Een eindtoets in Taalblokken (representatief voor de eindtoets van TOA – ICE maakt deel uit van Malmberg). Indien nodig extra opdrachten in Taalblokken gedurende de opleiding.

Studiebelasting

De studiebelasting is volgens de subsidie eisen 30 uur klassikale les in het digitale leslokaal BigBlueButton.

Contact met Kans²

Wij helpen je graag met inhoudelijke vragen over de subsidie, de training, of een persoonlijk advies. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.

  Ik vraag graag de Tel mee met taal subsidie aan voor onze organisatie

  Organisatie (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Aantal deelnemers voor de gratis subsidie aanvraag (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Vraag (verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha