Talentontwikkeling, Effectief Communiceren

Waarom ‘Talentontwikkeling en effectieve communicatie’?
Een krachtige en een professionele uitstraling draagt in hoge mate bij aan het onderscheidend vermogen van een organisatie. De training ‘Talentontwikkeling en effectieve communicatie’ richt zich op de belangrijkste ambassadeurs van jouw organisatie: de eigen medewerkers. Tijdens de training krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijke talenten en kwaliteiten en leren zij hoe ze deze kunnen inzetten in hun werk. Het tweede deel van de training staat in het teken van helder en krachtig communiceren. Deze zeer praktijkgerichte incompany-training is opgenomen in de scholingsgids van FCB.

Resultaat
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • De belangrijkste talenten en kwaliteiten van zichzelf te benoemen en in te zetten in de dagelijkse werksituatie
  • Te werken vanuit passie en persoonlijke kracht in een continu veranderende omgeving
  • Helder en krachtig te communiceren

Voor wie?
De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers en leidinggevenden die werkzaam zijn in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en overheid.

Basisprogramma
Inzicht in eigen talenten en kwaliteiten vanuit de Gallup Talententest

  • Werken vanuit passie en kracht
  • Het model van verbindende communicatie
  • Assertief wensen en grenzen aangeven
  • Omgaan met emoties en beperkende overtuigingen
  • Feedback en feedforward
  • Persoonlijk actieplan

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan dit programma worden aangepast.

Methodiek
Kernwoorden van deze training zijn: interactief, persoonlijk, praktijkgericht, plezier, eigen verantwoordelijkheid en respectvolle confrontatie. Als voorbereiding op de training vullen de deelnemers de Talententest in. Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Aan de vele oefeningen en rollenspelen gaan korte theoretische inleidingen vooraf. De deelnemers brengen eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop iemand vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
Drie dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

banner-3x1-nieuw FCB