Timemanagement

Waarom ‘Timemanagement’?
Iedereen kent het gevoel wel: te veel werk, een hoge werkdruk, zaken niet afkrijgen en te veel korte termijn-activiteiten. Dit kan zeer frustrerend zijn. Je wilt ook tijd hebben om aan structurele zaken te werken, die belangrijk zijn voor de lange termijn. In de training wordt aandacht besteed aan twee belangrijke aspecten van timemanagement, te weten effectiviteit en efficiency. Je ontwikkelt een aantal technieken om beter met je tijd om te gaan. Prioriteiten stellen is een belangrijk onderdeel van timemanagement. Aspecten als assertiviteit, onderhandelen, delegeren en helder communiceren zijn hierbij van cruciaal belang.

Resultaat
De deelnemers:

  • krijgen inzicht in hun eigen persoonlijke werkstijl en kunnen prioriteiten stellen.
  • beschikken over methoden, technieken, werkbare tips en tricks en checklists die de mogelijkheden van efficiënt timemanagement aanzienlijk vergroten.
  • kunnen werkzaamheden beter en doelmatiger inrichten.
  • gaan effectiever en efficiënter met tijd om te weten hoe ze overzicht kunnen creëren

Voor wie?
Alle medewerkers en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Basisprogramma

  • Efficiënter leren werken en deadlines halen
  • Betere prioriteiten stellen en een gezonde werk-privébalans creëren
  • Doelen halen is geen toeval: effectief de juiste zaken aanpakken
  • Realiseren van initiatieven om de visie waar te maken
  • Time- en vooral energiemanagement in een veranderend speelveld

Methodiek
Aan de hand van duidelijke oefeningen en concrete situaties, checklists en urgentielijsten leer je hoe je effectief en efficiënt timemanagement in praktijk brengt. Ook wordt er veel aandacht besteed aan je persoonlijke effectiviteit en de belangrijke communicatieve vaardigheden die een voorwaarde vormen voor effectief timemanagement. In rollenspelen, discussies en oefeningen breng je deze vaardigheden direct in praktijk. De training wordt verzorgd in kleine groepen met maximaal 12 deelnemers, waardoor je veel persoonlijke aandacht van je trainer krijgt.

Niveau
Voor dit traject geldt geen aanvangsniveau.

Vrijstellingenbeleid
Voor dit traject geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen: info@kanskwadraat.nl