TINK

Ervaringen van de medewerkers die de TINK training hebben gevolgd:

 • “Ik ben meer bewust van mijn eigen handelen”
 • “Het besef dat de juiste taal aanbieden aan kinderen heel belangrijk is. Het stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en is op elk moment toe te passen. De training geeft je handvatten om dit te doen”
 • “Door het gebruiken van de kijkwijzer kijk je meer bewust naar de kinderen en naar jezelf. Het is een instrument dat je kunt gebruiken voor zelfreflectie. Ik ben me nu meer bewust geworden dat ik
  kinderen bijvoorbeeld niet altijd bij de volle naam aanspreek en dat is wel heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van het ik-besef van het kind”
 • “Als team gaan we nu bewuster met elkaar om en hebben we geleerd elkaar gerichte feedback en complimenten te geven. Het maken van de video-opnamen is hierbij een leuk hulpmiddel geweest, je ziet wat
  je doet en hoe de kinderen reageren en krijgt hier tips en tops over van je collega’s”
 • “Ik heb handvatten gekregen om kinderen vanuit een rijke leer- en speelomgeving meer uit te dagen, uitleg te geven en de onderlinge interactie tussen kinderen in te zetten en uit te breiden”
 • “Ik heb geleerd dat 1 op 1 momentjes heel belangrijk zijn”
 • “We hebben geleerd dat via interactief voorlezen je een groter taalaanbod biedt aan de kinderen”
 • “Respect voor autonomie voor kinderen en volwassene dat heel belangrijk is voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen”

Wat is er nu mooier in deze roerige tijd om de verdiepingsslag, van Goed naar Beter, te maken met de gesubsidieerde training TINK?


Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen voor een groot deel bepaald wordt door de pedagogische kwaliteit van de pedagogisch medewerker. De TINK training, een combinatie van theorie en praktijk, is gericht op drie leerlijnen. Het verder ontwikkelen van de interactievaardigheden, het versterken van de taalvaardigheid en het leren om feedback te geven en ontvangen. Dit alles heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het jonge kind. Centraal staan de vragen: Wat doe ik? Wat zeg ik? Hoe zeg ik het?

In de training staan zes cruciale interactievaardigheden centraal:

• Sensitieve responsiviteit
• Autonomie respecteren
• Structureren en grenzen stellen
• Praten en uitleggen
• Positieve interacties tussen kinderen begeleiden
• Ontwikkelingsstimulering

De tijdsinvestering van de deelnemer en de organisatie bij de TINK training:

Voor de manager:
Een intakegesprek met de trainer om vast te stellen welke onderwerpen vooral aandacht verdienen en overdracht van de beleidsvisie van de organisatie.
Het regelen van intervisiebijeenkomsten waarin elke deelnemer de ruimte krijgt om een casus in te dienen en een handelingsplan ge schrijven dat in het port folio gaat.
Het regelen van drie teambijeenkomsten gedurende de trainingsperiode.
Het borgen van individuele- en teamafspraken voor de toekomst.

Voor de pedagogisch medewerker:
Vooraf invullen van de kijkwijzer interactievaardigheden en taalwijzer.
Het schrijven van een motivatie naar aanleiding van 3 vragen en vaststellen van de eigen leerdoelen.
8 x 3 uur training, waarin je eigen filmpjes inbrengt en feedback geeft en krijgt.
8 x 2 uur uitvoeren opdrachten op de werkvloer en bespreken met collega.
Deelname aan intervisiebijeenkomsten en 3x teamoverleg.
Schrijven van een plan hoe je blijft ontwikkelen na afsluiting van de training

Wil je je mensen blijvend ontwikkelen, duurzaam inzetbaar houden en tegelijk je organisatie toekomstbestendig houden, dan is dit dé Kans in het Kwadraat (Kans²). Kans Kwadraat werkt met een heleboel trainers met jaren trainingservaring. Meerdere trainers hebben jarenlange ervaring in de kinderopvang. Voor de TINK training beschikt Kans Kwadraat over 6 trainers en heeft hiermee landelijke dekking voor het geven van de training.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.