Top BSO

Ben je pedagogisch medewerker en werk je in de BSO? Dan is een Top BSO training iets voor jou! 

Top BSO is een pakket met verschillende modules voor pedagogisch medewerkers die werken in de BSO. Door middel van verschillende modules leert de deelnemer diverse onderwerpen eigen te maken. De training is geheel op maat voor de organisatie zodat de lesstof goed aansluit bij de praktijksituatie. Zo wordt er gekeken naar de leervragen van de organisatie zodat deelnemers de geleerde stof direct in de praktijk kunnen brengen.

De training is een mooie verdieping met duidelijke uitleg en veel interactie. Ik ga mijn opgefriste kennis direct inzetten op de groep; ik heb weer volop inspiratie voor nieuwe spelvormen.

Deelnemer training Top BSO

Module 1 – De kinderen in de BSO
– Kennis van de globale ontwikkeling van kinderen van 4-6/ 6-12 jaar
– Interactievaardigheden
– Jongens en meisjes, anders of hetzelfde. Kennis van de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes
– Betekenis van kindgericht werken

Module 2 – Grip op de groep
– Inzicht in de kracht van de groep (sociogram)
– Kennis van de positieve groep en de negatieve groep
– Kennis van belang van vriendschappen in de BSO (rol v jongens en meisjes)

Module 3 – Kinderparticipatie in de BSO
– Begeleiden van interacties tussen kinderen (houding van de pm-er)
– Kinderparticipatie; kennis van de opbouw van de participatieniveaus.
– Houding ontwikkeling t.a.v. participatie van kinderen
– Oefenen met uitvoeren van kinderparticipatieoefeningen -activiteiten

Module 4 – Activiteiten aanbod in de BSO
– Activiteitenaanbod, kennis van open einde materiaal
– Kennis van leefwereld van de doelgroep
– Oefenen met aanbieden van activiteiten en het motiveren van kinderen
– plan van aanpak voor aanbod van activiteiten in de groep in combinatie met kinderparticipatie

Module 5 – Als gedrag opvalt
Vervolg op module 2 – Grip op de groep
– Kennisnemen van sociaal competentie model
– Kennis en gebruiken  van communicatiecirkel
– Gespreksvaardigheden, luistervaardigheden

Module 6 – Onderzoekende en ontdekkende activiteiten in de BSO
Vervolg op module 4 – activiteiten aanbod in de BSO
– Wetenschap en techniek inzetten als middel voor OOL in de BSO?
– Theorie m.b.t. onderzoekend en ontdekkend leren (OOL) (gericht op niet formeel leren)
– Eigenvaardigheid m.b.t. wetenschap en techniek vergroten

Module 7 – Omgaan met (sociale) media
– Telefoongebruik
– Betekenis van de telefoon voor kinderen
– On- en mogelijkheden van de telefoon op de BSO
– Kansen en mogelijkheden voor sociale media
– Regels over sociale media veiligheid op het internet
– Pesten en slachtoffers via sociale media
– Wensen voor de BSO met betrekking tot sociale media

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering

De training bestaat uit een dagdeel per module.

Incompany training?

Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Bewijs van deelname

Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans2 op telefoonnummer 030-8784881 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.