Train de trainer

Waarom Train de trainer? Het veranderen van organisatiegedrag is een collectief proces. Leren doe je met elkaar en van elkaar. Vaak worden eigen medewerkers ingezet om hun specifieke kennis en vaardigheden over te dragen op collega’s. De training Train de trainer reikt hun de kennis en vaardigheden aan om op aantrekkelijke en overtuigende wijze trainingen te verzorgen binnen de organisatie. Bovendien leren zij bijvoorbeeld hoe je feedback geeft en mensen laat reflecteren op hun eigen werk. Ook worden zij opgeleid om intervisiegroepen met collega’s te begeleiden. Deze zeer praktijkgerichte incompanytraining (minimaal 7 deelnemers) is opgenomen in de scholingsgids van FCB. Resultaat Na afloop van de training kunnen de deelnemers:
 • Diverse didactische aspecten van het trainersvak toepassen
 • Verschillende trainingsstijlen toepassen
 • Afstemmen op de specifieke leerwensen en het niveau van de deelnemers
 • Interactieve werkvormen inzetten
 • Soepel omgaan met groepsinteractie en lastige situaties
Voor wie? De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers en leidinggevenden die werkzaam zijn in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en overheid. De training is zowel geschikt voor beginnende trainers als voor meer ervaren trainers die in korte tijd hun basis verder willen verstevigen. Basisprogramma Dagdeel I: jij als trainer
 • De taken van de trainer
 • Hoe leren mensen?
 • Je eigen kracht als trainer
 • De grondbeginselen van het trainen, coachen en begeleiden
 • Het creëren van een veilige leeromgeving
 • Omgaan met interactie en feedback
Dagdeel II: didactiek
 • Werken met doelen in de training
 • Een training ontwerpen en ontwikkelen
 • Een begeleidingscontractopstellen en gebruiken
 • Coachingsgesprekken voeren met behulp van het GROW-model
 • Begeleiden van intervisiebijeenkomsten
 • Borging van kennis en vaardigheden
 • Het maken van actieplannen
 • Evaluatie
Dagdeel lll: weerstand
 • Redenen waarom mensen niet willen veranderen
 • Weerstand tegen de trainer
 • Wat zegt weerstand over de cursist
 • Het nut van weerstand en de onderliggende behoefte
 • Misverstanden over weerstand
Dagdeel IV: groepsdynamiek
 • Groepsfasen en het begeleiden van groepen
 • Groepsontwikkeling en -analyse
 • Leiders in de groep
 • Balans tussen individuele aandacht en de groep
 • Motiveren op groepsniveau
 • Verschillende interventiestijlen
 • Projectie en overdracht
 • Hier-en-nu-interventies
 • Tempo maken versus onderwerpen uitdiepen
 • Omgaan met onverwachte situaties
Dagdeel V: de werkvormenplaats: uitproberen van inspirerende en creatieve werkvormen
 • Creatieve kennismakingsoefeningen
 • Creëer energie in de groep met werkvormen
 • Het gebruik van energizers
 • Impact en leerresultaten door het gebruik van inspirerende werkvormen
 • Ervaringsgericht werken
 • Door middel van werkvormen trainingsdoelstellingen halen
Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan dit programma worden aangepast. Methodiek Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Tussen de trainingsdagen door gaan de deelnemers aan de slag met gerichte praktijkopdrachten. De deelnemers krijgen daarnaast diverse methoden aangereikt om reflectie in de dagelijkse werksituatie vorm te geven en toe te passen. De laatste trainingsbijeenkomsten brengen deelnemers eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop iemand vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan. Niveau Voor dit traject geldt geen aanvangsniveau. Vrijstellingenbeleid Voor dit traject geldt geen vrijstellingenbeleid. Investering: 5 dagdelen

Incompany

Deze scholing wordt incompany aangeboden. Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.