Training Beleidsmedewerker VE

Inschrijven wachtlijst

In het kort

Ben jij al klaar voor je nieuwe functie als beleidsmedewerker-VE?

Vanaf 1 januari 2022 wordt er in de kinderopvang door de beleidsmedewerker VE structureel geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE). Voor elke VE-locatie is het verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker VE in te zetten. Deze pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt en implementeert het VE-beleid en zorgt voor de coaching van de pedagogisch medewerkers VE.

Volg de tweedaagse training ‘Beleidsmedewerker-VE’ en leer hoe jij daadwerkelijk veel kunt toevoegen aan de kwaliteit van jullie voorschoolse aanbod!

Als pedagogisch beleidsmedewerker-VE zorg je voor:

 • algemene kwaliteitsverbetering van het voorschoolse aanbod
 • het verbeteren van het educatief-pedagogisch handelen op de werkvloer
 • het vergroten van de ouderbetrokkenheid
 • afstemming van het wettelijke beleid en het beleid van jouw organisatie

Instroomeisen

 • Let op! De training is bedoeld als aanvulling voor deelnemers die al in het bezit zijn van een diploma dat kwalificeert voor het werken als pedagogisch/VE-coach/beleidsmedewerker in de kinderopvang. Zie kinderopvang-werkt.nl.
 • Ben je/word je een meewerkend pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE-groep, dan behoor je ook in het bezit te zijn van een geldig VVE-certificaat.
 • Wil je je kwalificeren als pedagogisch coach/beleidsmedewerker en wil je je bekwamen op het gebied van de voorschoolse educatie? Volg dan de opleiding De pedagogisch coach én deze training voor de aankomende VE-coach.

Toelating

NB: Voor toelating tot deze opleiding is een diploma/getuigschrift dat certificeert voor de kwalificatie-eisen van pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht. Voor meer informatie over de geaccrediteerde opleidingen pedagogisch beleidsmedewerker: zie kinderopvang-werkt.nl. Deze opleiding VE-coach is geen geaccrediteerde opleiding.

Heb je nog geen kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Kijk dan eens naar onze opleiding De Pedagogisch Coach, een blended opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach die kwalificeert voor de onderdelen coaching en pedagogiek!

Deelnemers aan het woord

“Veel nieuwe informatie waar je meteen mee aan de slag wil gaan. De trainster is enthousiast en inspirerend. Ze geeft duidelijke uitleg en veel voorbeelden.”

Nisrine – beleidsmedewerker VE

“De kijkwijzer is een goed instrument om op de werkvloer te gebruiken en het stappenplan voor het schrijven van coachplan is fijn om te gebruiken.”

Susanne – beleidsmedewerker VE

Programma

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten en je maakt een tussentijdse opdracht en een eindopdracht. De training is blended. Dit betekent dat je een deel van de opleiding online doet en een deel in een gezamenlijke (live) bijeenkomst. In de online leeromgeving lees, bekijk en maak je voorbereidende opdrachten, zodat je goed voorbereid aan de bijeenkomst begint. Ook werk je aan een plan voor het vergroten van de kwaliteit van het VE-aanbod op de eigen locatie.

Dag 1

 • De wettelijke kaders:
  • Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
  • GOAB gelden/ rol van de gemeente
  • Toezicht op kwaliteit VE; GGD en Onderwijsinspectie
  • Wat zijn doelgroepkinderen en wie krijgt een indicatie?
 • Werken met VE in de beroepspraktijk; wat houdt dat in?
 • Kijken naar de kwaliteit van het eigen VE-aanbod.

Dag 2

 • Terugkoppelen tussentijdse opdrachten:
  • GOAB situatie/rol eigen gemeenten.
  • Niet groepsgebonden uren/inzet extra gelden voor VE in de eigen organisatie.
  • Werkwijze VE in de eigen organisatie.
  • Resultaten van de scan van het VE-aanbod op de groep(en) in de eigen organisatie.
 • Visie op  de lerende organisatie
 • Kwaliteit van het aanbod vergroten:
  • Kwaliteit van de organisatie rondom VE: het beleid, inzet van de wettelijke uren, de organisatie, de scholing, de coaching.
  • Kwaliteit van het aanbod in de VE-groep: Vanuit de scan verbeterdoelen en acties formuleren. Plan maken om de te werken aan het vergroten van de kwaliteit.

Resultaat

 • Je kent de wettelijke kaders rondom VE en weet daarnaar te handelen in de beroepspraktijk.
 • Je hebt kennis van het werken met VE-programma’s en het implementeren van de daarbij behorende werkwijze zoals o.a. het differentiëren van het aanbod, het plannen van de differentiatie, het begeleiden van doelgroepkinderen en het betrekken hierbij van de ouders.
 • Je kan de kwaliteit van het eigen VE-aanbod beoordelen en acties ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie initiëren en begeleiden.

Praktisch

Studiebelasting

29 uur (16 uur bijeenkomsten, 13 uur e-learning + opdrachten)

Certificaat

Na het succesvol afsluiten van deze opleiding ben je gekwalificeerd om als beleidsmedewerker VE in de kinderopvang te werken.
Minimaal MBO niveau 4, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Contact

Inhoudelijke vragen? Mail of bel ons voor vrijblijvend advies: info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.

Incompany

Deze training wordt ook incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Vrijblijvende offerte aanvragen

  Organisatie

  Jouw naam

  Naam training/opleiding

  Aantal deelnemers aan de training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha