Training jeugd- en gezinsprofessional – SOS Kinderen en emoties

Omdat kinderen nog moeten léren omgaan met emoties en jou daarbij nodig hebben!

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen en ouders.
De combinatie van gedrag en onderliggende problematiek zorgt regelmatig
voor heftige emoties. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op
reageren, maakt het verschil.

We zoeken bij ongewenst gedrag vaak naar dieper liggende oorzaken en
vergeten daarbij nogal eens de basis. Weet het kind en z’n ouders wat
emoties zijn en waarom ze zo belangrijk voor ons zijn? Weten kind en
ouders wat een emotie wil vertellen en waar heftige reacties in gedrag
vandaan komen? Zijn kind en ouders zich bewust van behoeften die een rol
spelen bij emoties en hoe deze te ontdekken? Hebben kind en ouders de
tools om juist in de dagelijks ervaringen op een gezonde manier op emoties
te reageren en er uiting aan te geven?

Wat je gaat leren

Concrete tips en handvatten waarmee je jouw vaardigheden ontwikkelt in het coachen/begeleiden van kinderen en hun ouders in het op een gezonde manier omgaan met emoties. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van visuele middelen en metaforen die zorgen dat je de informatie op heldere wijze kunt overbrengen en aanreiken. Ouders voelen zich hierdoor (weer) bekwaam en ontwikkelen zelfvertrouwen en kinderen groeien op in een veilig sociaal emotioneel klimaat doordat ze beter gezien worden in
hun behoeften en geholpen worden in hun ontwikkelingsproces.

Tijdens de training staan wij hier bij stil en dagen we je uit met verschillende werkwormen hoe jij hier binnen jouw werk vorm aan kan geven. Je leert:

 • Inzicht in emoties; welke emoties zijn er en waarom zijn emoties belangrijk?
 • Wat hebben kinderen te leren; de 4 leerstappen in de ontwikkeling van emoties
 • Hoe jij als professional jouw bijdrage aan levert; effectief, responsief en sensitief reageren.
 • Relatie leggen met pedagogisch beleid en een start maken met implementatie van het onderwerp in de (gehele) organisatie.

Voor wie?

Voor jeugd- en gezinsprofessionals, ambulant begeleiders, gezinshuisouders, kindertherapeuten en -coaches, gezinscoaches, pedagogen, zorgboeren en verpleegkundigen die met kinderen en ouders werken.

“Nieuwe handvatten, materialen en tips om verdiepend aan de slag te gaan. Mooie basis voor iedere professional!”

Leerdoelen:

 • In staat om psycho-educatie te geven aan kinderen (en ouders) over de werking, functie en belang van emoties.
 • Diverse methodieken eigen gemaakt om kinderen stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan te leren.
 • Bewust van behoeften achter emoties en hoe die te onderzoeken.
 • Kennis van invloed van het brein op emoties en heftig gedrag.
 • Beïnvloedingstechnieken eigen gemaakt om heftige emoties te de-escaleren.
 • In staat tot het herkennen en voorkomen van overprikkeling.
 • Kennis van methodiek om kinderen te helpen bij het aangaan van spannende situaties om gewenste doelen te bereiken.
 • In staat om zelfvertrouwen te versterken gedurende dagelijks bezigheden.
 • In staat om kwaliteiten te ontdekken achter lastig gedrag en hoe die te versterken.
 • In staat om veerkracht bij kinderen te ontwikkelen en versterken.
 • Bewust van eigen emoties, daaruit voortvloeiend gedrag en ontwikkelpunten t.a.v. emoties.

Praktisch

De training bestaat uit 2 trainingsdagen van 6 uur (excl. pauzes). Je ontvangt een reader en diverse werkmaterialen als download. Je krijgt een certificaat van deelname bij volledige aanwezigheid en het uitvoeren van de opdrachten. De training kost € 675,- bij losse inschrijvingen.

Incompany

Deze training wordt ook incompany aangeboden, vanaf 8 deelnemers à € 500,- per deelnemer (excl. € 25,- materiaalkosten). 1 dag op locatie en 1 dag online. Je organisatie ontvangt 2 emotiespellen in PDF; een voor het jonge kind en een voor het oudere kind. En terugkoppeling aan de pedagogisch coach/management t.b.v. implementatie.

Contact

Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.