Training Kinderen en emoties

Inschrijven wachtlijst

In het kort

Kinderen moeten nog léren omgaan met emoties en hebben jou daarbij nodig!

Leren omgaan met emoties hoort bij de ontwikkeling van een kind. Weten hoe het met je gaat en hoe je je voelt is een belangrijk aspect van welbevinden. Een kind dat weet heeft van zijn gevoelens en emoties kan er ruimte aan geven in plaats van ze te verdringen of af te reageren.

Wil jij meer inzicht en tips om op een positieve manier met emoties van kinderen om te gaan? Tijdens de training staan wij hier bij stil en dagen we je uit met verschillende werkwormen hoe jij hier binnen jouw werk vorm aan kan geven.

De taal van emoties

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen en hun emoties en hun gedrag. Hun emoties leiden tot gedrag dat niet altijd gewenst is. Bij sommige kinderen krijg je het gevoel dat je ze niet goed kunt peilen of kunt bereiken. Als je maar de juiste snaar kon raken… Het kind zou zich zo veel beter kunnen ontwikkelen als het voelt dat jij hem/haar begrijpt. Zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten en dat zij emoties leren (her)kennen en hanteren. Hierdoor is het kind in staat waardevolle relaties aan te gaan. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

Wanneer jij als pedagogisch medewerker verder leren kijken dan alleen het gedrag van een kind, kan je zien wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door kinderen van jongs af aan te leren deze emotie te herkennen, benoemen en op (een meer) gewenste manier te uiten vergroten we de kans dat een kind zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.
In de praktijk zien we pedagogisch professionals en leerkrachten hiermee worstelen. Wij bieden je graag de tools om kinderen spelenderwijs te leren omgaan met emoties, die ook helpen bij het reageren op ongewenste en lastige gebeurtenissen.

Ik ben me meer bewust geworden van m’n eigen emoties en het effect daarvan op kinderen.

Programma

Opvoeden is ruimte geven aan emoties en grenzen geven aan gedrag. Het uitgangspunt van de training is dan ook leren omgaan met én reageren op emoties van kinderen. Deze training leert jou omgaan met én reageren op emoties van kinderen. Als wij als volwassenen verder kijken dan het (vaak ongewenste) gedrag van een kind, zien we wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.

 • Psycho-educatie geven aan kinderen (en ouders) over de werking, functie en belang van emoties.
 • Diverse methodieken om kinderen stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan te leren.
 • Bewust zijn van behoeften achter emoties en hoe die te onderzoeken.
 • Kennis van de invloed van het brein op emoties en heftig gedrag.
 • Beïnvloedingstechnieken om heftige emoties te de-escaleren.
 • In staat om kwaliteiten te ontdekken achter lastig gedrag en hoe die te versterken.
 • Overprikkeling herkennen en voorkomen.
 • De methodiek om kinderen te helpen bij het aangaan van spannende situaties om gewenste doelen te bereiken.
 • Het zelfvertrouwen van kinderen versterken gedurende dagelijks bezigheden.
 • Bewust zijn van je eigen emoties, daaruit voortvloeiend gedrag en ontwikkelpunten t.a.v. emoties.

Resultaat/leerdoelen

 • Inzicht in emoties; welke emoties zijn er en waarom zijn emoties belangrijk?
 • Wat hebben kinderen te leren; de 4 leerstappen in de ontwikkeling van emoties
 • Hoe jij als professional jouw bijdrage aan levert; effectief, responsief en sensitief reageren.
 • Relatie leggen met pedagogisch beleid en een start maken met implementatie van het onderwerp in de (gehele) organisatie.

Praktisch

Voor wie

Iedereen die werkt in de kinderopvang. Werk je in het onderwijs of in de jeugdzorg? Neem dan contact met ons op voor een training op maat.

Studiebelasting

De training bestaat uit 2 klassikale trainingsdagen op eigen locatie.
Je ontvangt een reader en diverse werkmaterialen als download.

Investering

Op aanvraag.

Bewijs van deelname

Na het afronden van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

Samenwerking

Daarom verzorgen wij in samenwerking met SOS Kinderen en emoties trainingen waarbij bewustwording van jezelf als professional centraal staat. Jij bent hét voorbeeld waar kinderen van leren.

Contact

Inhoudelijke vragen? Mail of bel ons voor vrijblijvend advies: info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.

Incompany

Deze training wordt alleen incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Vrijblijvende offerte aanvragen

  Organisatie

  Jouw naam

  Naam training/opleiding

  Aantal deelnemers aan de training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha

  Meer leren

  Als gedrag opvalt op de BSO

  Diagnoses die invloed hebben op het gedrag, komen voor bij kinderen op de BSO. Hoe biedt je gerichte hulp bij kinderen met veel voorkomende diagnoses?