Training kinderopvang – SOS Kinderen en emoties

Omdat kinderen nog moeten léren omgaan met emoties en jou daarbij nodig hebben!

Het sensitief en responsief omgaan met kinderen, respect hebben voor de autonomie én het bieden van structuur en grenzen (zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen voelen) komen terug in het pedagogische basisdoel van de kinderopvang. De ontwikkeling van het gevoelsleven van het kind en het leren van sociaal vaardig gedrag, oftewel de sociaal-emotionele ontwikkeling, staan centraal binnen de kinderopvang. Zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten en dat zij emoties leren (her)kennen en hanteren. Hierdoor is het kind in staat waardevolle relaties aan te gaan. In de dagelijkse praktijk heb je te maken met veel verschillende kinderen en hun emoties en hun gedrag. Hoe kan je daar op een positieve manier mee omgaan?

Wat je gaat leren

Tijdens de training staan wij hier bij stil en dagen we je uit met verschillende werkwormen hoe jij hier binnen jouw werk vorm aan kan geven. Je leert:

 • Inzicht in emoties; welke emoties zijn er en waarom zijn emoties belangrijk?
 • Wat hebben kinderen te leren; de 4 leerstappen in de ontwikkeling van emoties
 • Hoe jij als professional jouw bijdrage aan levert; effectief, responsief en sensitief reageren.
 • Relatie leggen met pedagogisch beleid en een start maken met implementatie van het onderwerp in de (gehele) organisatie.

Voor wie?

Iedereen die werkt in de kinderopvang: pedagogisch medewerkers, gastouders, pedagogisch coaches, managers, opleidingsfunctionarissen etc.

“Ik ben me meer bewust geworden van m’n eigen emoties en het effect daarvan op kinderen.”

Leerdoelen:

 • In staat om psycho-educatie te geven aan kinderen (en ouders) over de werking, functie en belang van emoties.
 • Diverse methodieken eigen gemaakt om kinderen stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan te leren.
 • Bewust van behoeften achter emoties en hoe die te onderzoeken.
 • Kennis van invloed van het brein op emoties en heftig gedrag.
 • Beïnvloedingstechnieken eigen gemaakt om heftige emoties te de-escaleren.
 • In staat tot het herkennen en voorkomen van overprikkeling.
 • Kennis van methodiek om kinderen te helpen bij het aangaan van spannende situaties om gewenste doelen te bereiken.
 • In staat om zelfvertrouwen te versterken gedurende dagelijks bezigheden.
 • In staat om kwaliteiten te ontdekken achter lastig gedrag en hoe die te versterken.
 • In staat om veerkracht bij kinderen te ontwikkelen en versterken.
 • Bewust van eigen emoties, daaruit voortvloeiend gedrag en ontwikkelpunten t.a.v. emoties.

Praktisch

De training bestaat uit 2 trainingsdagen van 6 uur (excl. pauzes), waarvan 1 dag op locatie en 1 dag online. Je ontvangt een reader en diverse werkmaterialen als download. Je krijgt een certificaat van deelname bij volledige aanwezigheid en het uitvoeren van de opdrachten. De training kost € 675,- bij losse inschrijvingen (excl. € 25,- materiaalkosten).

Incompany

Deze training wordt ook incompany aangeboden, vanaf 8 deelnemers à € 500,- per deelnemer (excl. € 25,- materiaalkosten). 1 dag op locatie en 1 dag online. Je organisatie ontvangt 2 emotiespellen in PDF; een voor het jonge kind en een voor het oudere kind. En terugkoppeling aan de pedagogisch coach/management t.b.v. implementatie.

Contact

Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.