Training Met vakmanschap werken in een IKC

Inschrijven wachtlijst

In het kort

Samenwerken aan een IKC

Er ontstaan waardevolle dwarsverbanden tussen kinderopvang en primair onderwijs. Het doel: samen investeren in sterke maatschappelijke voorzieningen waar kinderen hun talenten ontdekken en waar ouders zich gezien en gehoord voelen. De kinderopvang en het onderwijs blijken twee aparte werelden. Daarom is samenwerken in het begin vooral investeren in het leren kennen van elkaars werelden en het waarderen van elkaars competenties zodat de meerwaarde wordt ervaren. Collega’s, ouders en andere direct betrokkenen moeten geïnspireerd en gemotiveerd worden om met elkaar aan de slag te gaan. Hoe stuur je dit nu aan? Loop jij ook tegen vragen aan zoals:

 • Hoe neem ik mijn team mee in de ontwikkeling?
 • Hoe maken we de doelen voor ons IKC concreet?
 • Hoe betrekken we ouders?
 • En … kunnen we merken dat onze samenwerking iets oplevert voor de kinderen?

Programma

Dag 1 – Samen werken aan een kindcentrum

We beginnen met de visie op je eigen IKC. Wat is jouw stip op de horizon? Hoe past dat bij het profiel van jouw organisatie? Er wordt informatie verstrekt over de  achtergrond van de ontwikkelingen binnen IKC’s, en de mogelijke vormen van samenwerking. Ook komen inspirerende voorbeelden aan bod en gaan we aan de slag met praktijkopdrachten.

Dag 2 – Teamontwikkeling en verandermanagement

De regelgeving in onderwijs en opvang met betrekking tot personeel staat centraal op dag 2. Met daarbij speciaal aandacht voor de knelpunten die zich kunnen voordoen en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan. Ook verandermanagement komt aan bod. Je gaat concreet aan de slag met jouw plan van aanpak voor het werken in een professionele werkgemeenschap.

Dag 3 – Cultuurverandering en pedagogisch partnerschap

De derde bijeenkomst gaat over regelgeving in onderwijs en opvang met betrekking tot medezeggenschap van ouders. Hierbij staan de knelpunten en hoe je hiermee in de praktijk om kan gaan ook centraal. De praktijkopdrachten die tijdens de training zijn gemaakt worden tijdens deze slotbijeenkomst aan elkaar gepresenteerd.

Dag 4 – info volgt

Resultaat/leerdoelen

Na de training heb je zicht op:

 • De argumenten voor het samenwerken in een IKC én wat jij en je samenwerkingspartner elkaar te bieden hebben.
 • De verschillen tussen opvang en onderwijs.
 • Weerstanden die je kunt tegenkomen als je aan de slag gaat en hoe daarmee om te gaan.
 • De competenties van de eigen medewerkers.

En heb je :

 • Een plan van aanpak voor het zetten van de volgende stappen in de samenwerking binnen het eigen IKC.
 • Concrete handvatten om met het plan van aanpak aan de slag te gaan.
 • Zicht op hoe de medewerkers en ouders betrokken kunnen worden bij de ontwikkelingen.

Praktisch

Voor wie

Deze training is voor middenmanagers en directeuren in kinderopvang en primair onderwijs (directeuren, locatieleiders en bouwcoördinatoren).

Bewijs van deelname

Na het afronden van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

Studiebelasting

De training bestaat uit 4 dagdelen, de totale studiebelasting is ongeveer 20 uur inclusief bijeenkomsten en opdrachten. Niveau: MBO-3.

Contact

Inhoudelijke vragen? Mail of bel ons voor vrijblijvend advies: info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.

Incompany

Deze training wordt alleen incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Vrijblijvende offerte aanvragen

  Organisatie

  Jouw naam

  Naam training/opleiding

  Aantal deelnemers aan de training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha