Training onderwijs – SOS Kinderen en emoties

Omdat kinderen nog moeten léren omgaan met emoties en jou daarbij nodig hebben!

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen. Hun emoties
leiden tot gedrag in de klas of op het speelplein dat niet altijd gewenst is. Een kind dat weet heeft van zijn gevoelens en emoties kan er ruimte aan geven in plaats van ze te verdringen of af te reageren. En daarbij heb jij als leerkracht/docent een belangrijke rol. Kinderen brengen immers veel tijd door op school.

Emoties zijn altijd aanwezig, elke dag weer. Daarom is leren omgaan met emoties niet iets wat je in een project of half uur sociaal emotionele ontwikkeling op je lesrooster wegzet. Het is iets dat altijd om aandacht vraagt. Het liefst als doorgaande leerlijn en vanuit een zelfde visie die door alle leerkrachten op school gedragen wordt. Dit vraagt om een gezonde basishouding van de leerkracht zelf in het omgaan met en reageren op emoties. En dat dit niet altijd gemakkelijk is, dat begrijpen wij maar al te goed.

Daarom verzorgen wij trainingen waarbij bewustwording van jezelf als professional centraal staat. Jij bent namelijk het instrument en daarmee het voorbeeld waar kinderen van leren. Daarnaast bieden we concrete en praktische tools en werkmaterialen die je direct in de klas kunt toepassen.

Wat je gaat leren

In de training dagen we je uit met verschillende werkwormen hoe jij binnen jouw werk vorm geeft aan omgaan met emoties. Je leert:

 • Inzicht in emoties; welke emoties zijn er en waarom zijn emoties belangrijk?
 • Wat hebben kinderen te leren; de 4 leerstappen in de ontwikkeling van emoties
 • Hoe jij als professional jouw bijdrage aan levert; effectief, responsief en sensitief reageren.
 • Relatie leggen met pedagogisch beleid en een start maken met implementatie van het onderwerp in de (gehele) organisatie.

Voor wie?

Voor leerkrachten in het regulier en speciaal (voortgezet) onderwijs.

“Een zeer complete training; de tips zijn super praktisch en direct toepasbaar in de praktijk.”

Leerdoelen:

 • In staat om psycho-educatie te geven aan kinderen (en ouders) over de werking, functie en belang van emoties.
 • Diverse methodieken eigen gemaakt om kinderen stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan te leren.
 • Bewust van behoeften achter emoties en hoe die te onderzoeken.
 • Kennis van invloed van het brein op emoties en heftig gedrag.
 • Beïnvloedingstechnieken eigen gemaakt om heftige emoties te de-escaleren.
 • In staat tot het herkennen en voorkomen van overprikkeling.
 • Kennis van methodiek om kinderen te helpen bij het aangaan van spannende situaties om gewenste doelen te bereiken.
 • In staat om zelfvertrouwen te versterken gedurende dagelijks bezigheden.
 • In staat om kwaliteiten te ontdekken achter lastig gedrag en hoe die te versterken.
 • In staat om veerkracht bij kinderen te ontwikkelen en versterken.
 • Bewust van eigen emoties, daaruit voortvloeiend gedrag en ontwikkelpunten t.a.v. emoties.

Praktisch

De training bestaat uit 2 trainingsdagen van 6 uur (excl. pauzes). Je ontvangt een reader en diverse werkmaterialen als download. Je krijgt een certificaat van deelname bij volledige aanwezigheid en het uitvoeren van de opdrachten. De training kost € 675,- bij losse inschrijvingen.

Incompany

Deze training wordt ook incompany aangeboden, vanaf 8 deelnemers à € 500,- per deelnemer (excl. € 25,- materiaalkosten). 1 dag op locatie en 1 dag online. Je organisatie ontvangt 2 emotiespellen in PDF; een voor het jonge kind en een voor het oudere kind. En terugkoppeling aan de pedagogisch coach/management t.b.v. implementatie.

Contact

Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.