Training Samen bouwen aan IKC

Inschrijven wachtlijst

In het kort

Ben jij onderdeel van een IKC, of bent je van plan deel uit te gaan maken van een IKC?

Kans² biedt met de training ‘Samen bouwen aan het IKC’ handvatten aan hoe je een IKC opbouwt. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar ze komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen in samenhang en verbinding met elkaar worden aangeboden. Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit eenzelfde pedagogische visie. Het Integraal Kindcentrum wordt als één organisatie aangestuurd.

Denk bij bouwen aan een IKC aan onderwerpen als leiderschap, personeel, het opzetten van een integraal pedagogisch kader en communicatie. Een IKC biedt veel uitdagende mogelijkheden en is een prachtige kans om kinderen nog beter gezamenlijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Durven loslaten van vaste routines en werkwijzen en samen durven dromen en vooral werken aan een inclusieve- pedagogisch- educatieve omgeving waarin opvang, onderwijs en zorg in samenhang worden aangeboden. De visie op de ontwikkeling van het kind, de organisatie, de personele samenwerking, de contacten met ouders, moeten passen bij de manier waarop mensen met elkaar (willen) samenwerken. Dit kan complex zijn en vraagt om bewustwording, training en oefening.

Programma

Wat je gaat leren

 • het gedachtegoed van PACT en het invullen van de PACT-meter. De PACT-meter is een soort thermometer die aangeeft: ‘hoe ver zijn we als team met het opbouwen van een sterke pedagogische omgeving’ en ‘met welke onderwerpen willen wij aan de slag?’
 • de theorie van T-shaped professionals. De deelnemers leren zowel functioneren op het gebied van zorg, als onderwijs en opvang. Daarnaast creëren zij een beeld van de eigen beroepsidentiteit en oefenen zij zich innovatieve en technologische/media skills. Zij trekken lering uit allerhande situaties, leren interdisciplinair werken en trainen hun persoonlijke- en sociale vaardigheden.
 • De deelnemers voeren ‘praktijkonderzoek’ uit, waarmee zij tussen de bijeenkomsten aan de slag gaan.

Dag 1 – Ik ben vakbekwaam

 • Introductie training, kennismaking met elkaar.
 • Eigen vakbekwaamheid; pedagogisch kader, kinderopvang, wettelijke taken en regelgeving kinderopvang, onderwijs en zorg.

Dag 2 – Ik zie kansen voor samenwerking

 • Beroepsidentiteit, hoe vul jij jouw professionaliteit in vanuit de visie van jouw organisatie?
 • Waar liggen kansen voor samenwerking met andere disciplines in het belang van kinderen en ouders?

Dag 3 – Ik kan bijdragen aan een sterke pedagogische omgeving

 • Sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen. Hoe ziet een sterke pedagogische omgeving eruit?
 • Hoe kun je hieraan bijdragen?
 • Hoe werk je met een kindvolgsysteem.
 • Oefenen met casus bespreking en collegiale consultatie.

Dag 4 – Ik weet hoe ik partnerschap met ouders en andere disciplines kan invullen

 • Partnerschap met ouders en andere disciplines.
 • Hoe vul jij vanuit jouw professionaliteit de visie van jouw organisatie op partnerschap in?
 • Oefenen met casussen en gesprekstechnieken.
 • Delen van de resultaten van het eigen praktijkonderzoek.

Praktisch

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij het (op te richten) IKC, zoals medewerkers in de kinderopvang, basisonderwijs, IB-medewerkers en zorgmedewerker.

Werkwijze

Als didactische werkvormen worden ingezet: bijeenkomsten, kijken bij een collega, casuïstiek bespreken, filmfragmenten bespreken, collegiale consultatie, bestuderen van literatuur, inhoudelijke zaken uitproberen en uitzoeken in eigen werksituatie.

Studiebelasting

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Bewijs van deelname

Na het afronden van deze training ontvang je een bewijs van deelname.

Contact

Inhoudelijke vragen? Mail of bel ons voor vrijblijvend advies: info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.

Incompany

Deze training wordt alleen incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Vrijblijvende offerte aanvragen

  Organisatie

  Jouw naam

  Naam training/opleiding

  Aantal deelnemers aan de training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha