Training SOS kinderen en emoties

Opvoeden is ruimte geven aan emoties en grenzen geven aan gedrag

In jouw werk heb je te maken met veel verschillende kinderen. Hun emoties leiden tot gedrag dat niet altijd gewenst is. Bij sommige kinderen krijg je het gevoel dat je ze niet goed kunt peilen of kunt bereiken. Als je maar de juiste snaar kon raken… Het kind zou zich zo veel beter kunnen ontwikkelen als het voelt dat jij hem/haar begrijpt. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

SOS kinderen en emoties leert jou omgaan met én reageren op emoties van kinderen. Als wij als volwassenen verder kijken dan het (vaak ongewenste) gedrag van een kind, zien we wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door een kind te helpen deze emotie op een meer gewenste manier te uiten kan het zich ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.

Wil jij meer inzicht en tips om met emoties van kinderen om te gaan? Volg dan de (incompany) training SOS Kinderen en emoties.

Wij hebben een passende training voor jou

Ik werk:


Uitgangspunt: leren omgaan met én reageren op emoties van kinderen

Leren omgaan met emoties hoort bij de ontwikkeling van een kind .Weten hoe het met je gaat en hoe je je voelt is een belangrijk aspect van welbevinden. Een kind dat weet heeft van zijn gevoelens en emoties kan er ruimte aan geven in plaats van ze te verdringen of af te reageren.

De taal van emoties

Wanneer volwassenen verder leren kijken dan alleen het gedrag van een kind, kunnen zij zien wat de onderliggende emotie wil vertellen. Door als volwassene kinderen van jongs af aan te leren deze emotie te herkennen, benoemen en op (een meer) gewenste manier te uiten vergroten we de kans dat een kind zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene vol zelfvertrouwen.
In de praktijk zien we menig professional, ook leerkrachten, hiermee worstelen. Wij zijn dan ook van mening dat wanneer je als professional de tools hebt om kinderen spelenderwijs te leren omgaan met emoties, dat het helpt bij het reageren op ongewenste en lastige gebeurtenissen.

Bewustwording

Daarom verzorgen wij trainingen waarbij bewustwording van jezelf als professional centraal staat. Jij bent namelijk het instrument en daarmee het voorbeeld waar kinderen van leren. En daarnaast bieden we concrete, praktische tools; direct toepasbaar in jouw werk met kinderen.

Praktisch

De training bestaat uit 2 trainingsdagen van 6 uur (excl. pauzes). Je ontvangt een reader en diverse werkmaterialen als download. Je krijgt een certificaat van deelname bij volledige aanwezigheid en het uitvoeren van de opdrachten.

Meer weten?

Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.