VVE Piramide

Piramide is het meest gebruikte VVE-programma. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen zoals geformuleerd door de National Research Council van de Verenigde Staten. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Piramide is een educatieve methode die geschikt is voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar. Van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep drie van de basisschool. Passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Piramide biedt volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers, leidsters, leerkrachten en de kinderen.

Doel van de training

Het doel van de training is om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en de ontwikkeling te stimuleren. Wanneer kinderen in een veilige omgeving kunnen leren heeft dit een positief effect op de ontwikkeling en kunnen ze een goede start maken op de basisschool. Piramide helpt de pedagogisch medewerker, leidster en leerkracht om jonge kinderen goed te begeleiden. De training VVE Piramide sluit goed aan op de basistraining VVE.

Doelgroep

De training is gericht op de pedagogisch medewerker, leidster en leerkracht om jonge kinderen goed te begeleiden.

Resultaat

Uit onderzoek is gebleken dat de Piramide methode effectief is. De methode draagt bij aan het vergemakkelijken van de overgang van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool en de overstap groep 2 naar groep 3. Piramide loopt door vanaf het kinderdagverblijf tot in groep 3. Dat is veilig en vertrouwd doordat de kinderen

al enigszins weten wat ze kunnen verwachten in de nieuwe omgeving. De ervaring leert dat door  de lange doorloop van de training deelnemers maximaal rendement uit de methode halen. Zodoende zijn ze  gegarandeerd van een doorgaande lijn in de ontwikkeling.

Programma

Piramide is onder te verdelen in vier stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Ieder onderwerp dat aan bod komt wordt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma: er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Kunstzinnige ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de waarneming
 • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3 diploma gericht op de kinderopvang. Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans2 op telefoonnummer 030-8784881 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

Of heb je interesse in een ander VVE-programma?

Peuters houden van spelen, leren en ontdekken. Hoe zorg je voor een pedagogische basis en een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving voor hen om te leren? Programma’s als Basistraining Vier VVE, VVE Uk en Puk, Startblokken of Piramide helpen de pm’er om jonge kinderen goed te begeleiden. Welk programma past bij jouw organisatie? Incompany te volgen vanaf 10 deelnemers.

  Incompany - Piramide

  Ons team staat voor je klaar en neemt contact op om de mogelijkheden voor een scholingstraject voor jouw medewerkers te bespreken in een vrijblijvend adviesgesprek. Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.

  Neem contact met mij op over de incompany mogelijkheden van Piramide voor mijn organisatie.

  Organisatie (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Aantal medewerkers (verplicht)

  Vraag (verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha