VVE-training Startblokken

Inschrijven wachtlijst

“De pm’er ziet kansen, door te observeren en te luisteren en sluit aan door betekenisvolle activiteiten te bedenken. Daarbij geeft de pm’er gerichte begeleiding, hierbij is de interactie tussen kinderen onderling en samen met de pm’er essentieel.”

Startblokken trainer Sandra Broers

Programma

Kenmerkend voor het VVE-programma van Startblokken is een opzet met bouwstenen voor jou als pedagogisch medewerker. De bouwstenen zijn handvatten die pm-ers helpen een passend activiteitenplan met en voor de kinderen te maken. De bouwstenen zijn:

 • Het activiteitenaanbod
 • Thema’s
 • Een thema geeft de activiteiten over een langere periode inhoud en het geeft samenhang aan de verschillende activiteiten die onder de noemer van dat thema plaatsvinden.
 • Het pedagogisch-didactisch handelen
  • Rijke omgeving voor de kinderen waar veel interactie mogelijk is
  • Sensitief-responsieve houding
  • Ontwerpen en plannen van activiteiten
  • Begeleiden/ondersteunen en leiden/sturen van de activiteiten
 • Handelingsgericht observeren en registreren
 • Organisatie van de groep
 • Het werken met ouders
 • De doorgaande ontwikkelingslijn (overdrachtsmodellen voor als kinderen overstappen naar een volgende groep of naar school)

Resultaat/leerdoelen

Het VVE-programma gaat uit van een holistische visie op het kind en op de leer- en ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen. Dat betekent dat vaardigheden als taal en rekenen niet los worden benaderd, maar ingebed in activiteiten met spel en dagelijkse activiteiten en routines. Immers vormen deze mogelijke opstapjes voor betekenisvolle leerprocessen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Na het volgen van de opleiding kan de pedagogisch medewerker:

 • Zorgen voor een pedagogische basis en een ontwikkelingsgerichte manier van omgaan met kinderen
 • Activiteiten ontwerpen en een rijke speel- en leeromgeving maken
 • Kinderen systematisch begeleiden
 • Verschillende activiteiten organiseren
 • Handelingsgericht observeren, evalueren en registreren
 • Het ontwikkelingsgericht werken uitleggen aan ouders en collega’s en met hen samen werken

Instroomeisen

Wij vinden dat je vooral leert door te doen. Dit betekent niet alleen bijeenkomsten volgen, maar juist het geleerde direct oefenen in de praktijk. Daarom vragen we daarnaast het volgende:

 • Je bent werkzaam bij een kinderopvangorganisatie;
 • Je hebt binnen deze kinderopvangorganisatie toegang tot de groep (je hebt een geldig VOG);
 • Je mag bij deze kinderopvangorganisatie praktijkopdrachten uitvoeren op de groep;
 • De kinderopvangorganisatie staat erachter dat jij je laat bijscholen op het gebied van VVE;
 • De pedagogisch coach van jouw kinderopvangorganisatie maakt tijd vrij om met jou de coachgesprekken te voeren;
 • Bij de kinderopvangorganisatie waar je werkt, mag je filmen op de groep. We helpen je tijdens de opleiding de officiële toestemming te organiseren.

Welke variant is geschikt voor jou?

Startblokken training

VVE-certificering wettelijke eisen volgens Wet IKK

12 bijeenkomsten van 4 uur + 3 uur coaching

Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers en/of coaches die nog geen of beperkte kennis hebben van een VVE methodiek en VVE-gecertificeerd willen worden. Een Startblokkentraining bestaat uit twee fases: oriëntatie en verdieping. Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname en voldoen hiermee aan de wettelijke eisen.

De scholing omvat 51 contacturen opgebouwd uit:

 • 48 uren voor studiebijeenkomsten;
 • 3 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek). 3 coachmomenten: 1 coachmoment op locatie, 2 coachmomenten via een online sessie met de trainer n.a.v. gemaakte filmpjes op de groep.
  Vanwege het positieve effect op de borging is er grote voorkeur voor dat 1 van de coachgesprekken door een eigen VE-coach van de organisatie gedaan wordt.

Koptraining

in overleg, 6 –7 bijeenkomsten 
De koptraining VVE Startblokken is voor Pedagogisch medewerkers en/of coaches die de basistraining VVE (4VVE) hebben doorlopen of een ander VVE-certificaat in bezit hebben en verder willen met Startblokken. De koptraining biedt kennis en vaardigheden die kenmerkend zijn voor Startblokken. Vooraf aan de koptraining wordt per deelnemer een stand van zaken opgemaakt voor de certificering aan de hand van eigen leerdoelen. Tijdens de koptraining wordt er aandacht besteed aan: sociaal-culturele praktijken als bouwstenen voor het curriculum; spel als format voor alle activiteiten; een samenhangend activiteitenaanbod door het verbinden van verschillende kernactiviteiten aan elkaar; de professional als bemiddelaar tussen de betekenissen van kinderen en de educatieve doelen; handelingsgericht observeren als basis voor een aanbod voor alle kinderen.

Volledige Startblokkentraining

Programmacertificering Startblokken + VVE-certificering wettelijke eisen volgens Wet IKK, uitgegeven door ‘De Activiteit’

12 bijeenkomsten van 4 uur + 16 uur groepsconsultaties

Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers en/of coaches die nog geen of beperkte kennis hebben van een VVE methodiek en VVE- (én Startblokken) gecertificeerd willen worden. Een volledige Startblokkentraining bestaat uit twee fases: oriëntatie en verdieping.

Na de training is de pedagogisch medewerker in staat om het werkplan Startblokken uit te voeren. Coaches krijgen aparte opdrachten voor hun portfolio. Deelnemers die de scholing hebben afgerond, ontvangen een bewijs van deelname. Samen met een als voldoende beoordeeld Startblokkenportfolio vragen wij een certificaat aan bij De Activiteit.

De scholing omvat 64 contacturen opgebouwd uit:

 • 48 uren voor scholingsbijeenkomsten (12 bijeenkomsten in één jaar);
 • 16 uren voor scholing op de werkvloer (groepsbezoeken met een (video-) observatie en een feedbackgesprek);
 • NB: 100% aanwezigheid bij de scholingsbijeenkomsten (of in overleg een vergelijkbare vervangende opdracht) en scholing op de werkvloer.

Extra investering in tijd voor pedagogisch medewerkers:

 • Uitvoering van praktijkopdrachten: 3 uren per week;
 • 15 uren voor het opbouwen en maken van het portfolio en het lezen van literatuur en artikelen.

Praktisch

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers die nog geen of beperkte kennis hebben van VVE Startblokken en VVE-gecertificeerd willen worden. Met VVE Startblokken worden de pedagogisch medewerkers op een ontwikkelingsgerichte manier getraind. Zij leren zelf op een professionele manier activiteiten te plannen, uitvoeren, observeren en evalueren.

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3 diploma gericht op de kinderopvang. Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Werkwijze

Met deze training leren de deelnemers met het programma VVE Startblokken werken. Ze leren hoe je de diverse thema’s vormgeeft en aanbiedt, zodat zij kinderen spelenderwijs kansen bieden om leerervaringen op te doen.Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, vragen gesteld en nieuwe kennis opgedaan. Onder leiding van een deskundige trainer komt er theorie aan bod en worden de (praktijk)opdrachten nabesproken. Het zijn interactieve bijeenkomsten waarbij er direct geoefend wordt met de theorie door middel van actieve werkvormen. Zodat de deelnemers ook de gelegenheid krijgen om van elkaar te leren en vooral elkaar te inspireren. Dus vooral leren door te doen!

De training kent een aantal coachmomenten: één coachmoment vindt plaats op locatie, twee coachmomenten vinden plaats via een online sessie met de trainer. Hierin staan situaties centraal, waarbij op de persoonlijke leerdoelen van de pedagogisch medewerker wordt ingezoomd. Voor de online sessies worden situaties afgesproken waar de pedagogisch medewerkers vooraf filmpjes van maken op de groep, zodat hier op gecoacht kan worden.  

Jouw medewerkers morgen laten starten met een VVE-training?

Contact

Incompany

Deze training wordt incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat! De e-learning combineren met een VE-training? Vul het contactformulier in en we nemen contact met jou op.

Vrijblijvende offerte aanvragen


  Jouw naam

  Naam training


  Aantal deelnemers aan de e-learning/training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha

  Of heb je interesse in een ander programma?

  Programma’s als Basistraining Vier VVE, VVE Uk & Puk, Startblokken of Piramide helpen de pm’er om jonge kinderen goed te begeleiden. Welk programma past bij jouw organisatie? Incompany te volgen vanaf 10 deelnemers.

  Uk & Puk

  Tijdens de training VVE Uk en Puk leer je hoe je doelgericht de ontwikkelingskansen van het jonge kind kan vergroten. In de activiteiten staat pop Puk centraal en vormt de schakel tussen de kinderen en de pm’er.

  Open inschrijving & incompany training

  13 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-4 jaar

  Certificaat uit naam van de CED-groep

  Op aanvraag

  Piramide

  Piramide is een totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 7 jaar.  Piramide dekt alle SLO-doelen en bestaat uit 11 thema’s, waarin projecten zijn uitgewerkt. 

  Incompany training

  12 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-7 jaar

  Certificaat

  Op aanvraag

  Basistraining VVE

  Deze training is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten.

  Open inschrijving & incompany training

  12 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die startbekwaam willen worden voor werken in de VVE

  Certificaat

  Op aanvraag