Video Interactie Coaching – met certificaat

Waarom Video Interactie Coaching?

Beeld is een krachtig en dynamisch coachingsmiddel omdat je ziet wat er gebeurt. En misschien het allerbelangrijkst, je onthoudt beeld beter dan woorden. Video Interactie Coaching (VIC) is een eenvoudig, effectief en wetenschappelijk getoetste methodiek die communicatie en interactie tussen kinderen/cliënten en medewerkers inzichtelijk maakt en verbetert. Door middel van “beeld voor beeld analyse” worden handelingen van medewerkers zichtbaar met behulp van videobeelden van de eigen werksituatie.

Video Interactie Coaching zoekt altijd naar mogelijkheden en is daardoor oplossend en handelingsgericht. Het versterkt de zelfkennis en het zelfvertrouwen van de medewerker omdat deze kan zien waar het lukt om geslaagd contact te maken en wat hij/zij nog kan verbeteren. De methodiek zorgt voor een positieve leerhouding en daardoor een snel effect in de praktijk. VIC helpt medewerkers op inspirerende en respectvolle wijze, individueel of in teamverband, inzicht te krijgen hoe het kind/de cliënt contact maakt en communiceert.

Opleiding tot Video Interactie Begeleider
Zelf VIC’er worden?
In deze opleiding leert u zelf met video beelden werken bij medewerkers in contact met het kind/de cliënt.

Het resultaat van de opleiding:

 •     U kunt medewerkers coachen met beeld
 •     U kunt microanalyse toepassen
 •     U kent de kenmerken van professionele en prettige communicatie
 •     U kunt basiscommunicatie toepassen in de review
 •     U kunt de medewerker laten nadenken over zichzelf en zijn/haar eigen bewuste of onbewuste
  waarneming en beoordelingspatronen
 •     U kunt op een positieve wijze feedback en leiding geven aan het proces

De inhoud van de opleiding:

 •      Kennismaken met theorie en achtergrond van coachen met beeld
 •      Filmopnames van het werk bekijken en bespreken
 •      Filmopnames van feedbackgesprekken bekijken en bespreken
 •      Oefenen met de micro analyse en de kracht ervan leren herkennen
 •      Het leerproces van de medewerker(s) begeleiden aan de hand van beelden
 •      De ontwikkeling van de gefilmde medewerker(s) volgen

Coachen met video beelden leert u vooral door het te doen. U maakt daarom voor alle bijeenkomsten opnames van het werk en de feedbackgesprekken zodat u kunt oefenen met eigen materiaal.

Tijdens een certificeringsbijeenkomst geeft u een presentatie met een selectie van de door u gemaakte video beelden.

Voor wie?
Alle medewerkers en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten van maximaal 4 uur en 2 certificeringsbijeenkomsten van maximaal 4 uur.
Tussen de bijeenkomsten is steeds een ruimte van 2 a 3 weken zodat u de gelegenheid heeft om video-opnames te maken en feedbackgesprekken te voeren. U brengt tijdens de opleiding minimaal 20 opnames in (pedagogische situaties en feedbackgesprekken).

Financieel
€ 2.500,00 per persoon

Certificering
€ 200,00 per persoon