Vier VVE

Met de basistraining Vier VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen hebben.

Deze training is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten. Tijdens iedere bijeenkomst staat één routine of dagelijkse activiteit centraal.

Waarom deze training?

Naast de zorgtaken, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers ook het leren en de ontwikkeling. Met deze pedagogisch-didactische kwaliteiten maken zij het verschil! Dit geldt zeker voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Dat doen ze door goed naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo krijgen de kinderen wat ze nodig hebben.
Met de basistraining Vier VVE zorg je voor een sterke basis van je medewerkers. Wat de training bijzonder sterk maakt is dat naast de (theoretische) bijeenkomsten ook 5 momenten met persoonlijke coaching op de werkvloer plaatsvinden. Drie bezoeken worden door de trainer uitgevoerd en twee bezoeken door de pedagogisch/VVE coach van de locatie. De pedagogisch/VVE-coach doet verslag van de bezoeken aan de trainer. De deelnemers geven hun ontwikkeling weer in een portfolio. Tevens wordt ook rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen.

 • De drie V’s: Verkennen, Verbinden en Verrijken. De PM’er kan een kind een stap verder brengen in zijn ontwikkeling door te verkennen waar de interesse ligt, deze verbindt aan een activiteit en ontwikkelingsdoel stelt om de activiteit te verrijken.
 • Kansen grijpen en kansen creëren: bewust zijn van gebeurtenissen op de groep die kansen biedt voor ontwikkelingsstimulering en ook doelgericht activiteitenaanbod te doen.
 • Interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen, begeleiden van onderlinge interacties, praten en uitleggen en ontwikkelingsstimulering (verwerkt in de 3 V’s).
 • Groepsmanagement om een balans te bieden in uitdaging en structuur.

Resultaat

 • je hebt als pedagogisch medewerker de meest recente inzichten verworven op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen;
 • je pedagogische- didactische kwaliteiten zijn verbeterd;
 • je kunt jonge kinderen nog beter begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling;
 • je kunt jonge kinderen boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aanbieden die bij hun ontwikkeling passen;
 • je hoeft daarbij niet per se gebruik te maken van een VVE-programma, dit kan uiteraard wel, afhankelijk van je visie en doelstellingen.

Werkwijze

De training bestaat uit 12 scholingsbijeenkomsten van 3 uur, 5 coaching momenten en het opbouwen van een portfolio. In deze scholingsbijeenkomsten staat het werken met Vier VVE centraal. Het is een praktische training waarin deelnemers veel ervaringen opdoen en reflecteren op hun eigen handelen. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een praktijkopdracht.

Het trainingstraject duurt ongeveer een jaar, met elke maand een bijeenkomst. De studiebelasting is per bijeenkomst – inclusief het maken van praktijkopdrachten – ongeveer 8 tot 10 uur. Indien er een andere planning gemaakt wordt in overleg met de trainer, kan hier vanaf worden geweken.

Programma

 • verkennen wat kinderen interessant vinden in dagelijkse activiteiten;
  • materiaal en omgeving inzetten bij spel, taal en leren;
  • verbinden en verrijken van het spel en werken aan ontwikkelingsdoelen;
  • organiseren en begeleiden van gespreksactiviteiten in kleine groepjes;
  • voorlezen als boeiende activiteit voor taalstimulering; 
  • meespelen in de huishoek;
  • stimuleren van de creatieve ontwikkeling en de rekenontwikkeling van ieder kind;
  • observeren voor een goed vervolg;
  • opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van de woordenschat;
  • gesprekken voeren met ouders;
  • terugkijken op wat er is geleerd en plannen maken voor de toekomst.

Inhoudelijke uitgangspunten zijn:

 • Holistische visie op het kind en op de leer- en ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen;
 • Spel en dagelijkse activiteiten en routines, deze vormen alle drie mogelijke opstapjes voor betekenisvolle leerprocessen waarmee de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden;
 • De Talentendriehoek met de drie pijlers: kind, omgeving en materiaal en de PM’er; de speelleeractiviteiten vormen het centrum, want spel is de leidende activiteit voor jonge kinderen;
 • Er wordt invulling gegeven aan de volgende ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen:
  • exploreren en ontdekken;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • communicatieve vaardigheden;
  • creatieve en beeldende competenties;
  • geletterdheid;

Jonge kinderen ervaren deze verschillende vaardigheden en competenties als één geheel.

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering

Het trainingstraject duurt ongeveer een jaar en bestaat uit 12 dagdelen en 5 coachingsmomenten. De studiebelasting is per bijeenkomst – inclusief het maken van praktijkopdrachten – ongeveer 8 tot 10 uur.
– 12 dagdelen groepsbijeenkomsten;
– 5 coachgesprekken per deelnemer, waarvan er 2 coachgesprekken door de interne VE-coach uitgevoerd worden;
– 4 uren huiswerk per dagdeel;
– Een aantal contactmomenten per telefoon of e-mail.

Deze training kost € 1.750,- per deelnemer.

Incompany training?

Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Certificering

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvangen alle deelnemers een officieel certificaat ‘Basistraining VVE’ voor vaste medewerkers.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans2 op telefoonnummer 030-8784881 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.