Basistraining Vier VVE

Met de basistraining Vier VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis. Dit is belangrijk omdat zij vanaf het begin grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen hebben.

Deze training is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten. Tijdens iedere bijeenkomst staat één routine of dagelijkse activiteit centraal.

Start 9 september in Amsterdam, laatste plekken!

Waarom deze training?

Naast de zorgtaken, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers ook het leren en de ontwikkeling. Met deze pedagogisch-didactische kwaliteiten maken zij het verschil! Dit geldt zeker voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Dat doen ze door goed naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo krijgen de kinderen wat ze nodig hebben. Met de basistraining Vier VVE zorg je voor een sterke basis van je medewerkers.

Wat deze training sterk maakt is dat er gedurende de training naast theorie, ook vooral praktische handvatten worden geboden. Bijv. opdrachten rondom het inrichten van de speelleeromgeving of het doen van een creatieve activiteit. De pedagogisch medewerkers leren hierbij steeds weer te kijken naar het effect van hun handelen op de kinderen. Betrokkenheid van kinderen, de mate waarin een kind geboeid aan het spelen is, of meedoet met een geboden activiteit is een belangrijke pijler in de nagesprekken met de pm-er. De training kent een aantal coachmomenten waarbij er op de persoonlijke leerdoelen van de pm-er wordt ingezoomd.

Uitgangspunten

Een aantal belangrijke uitgangspunten op een rijtje:

 • Interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen, begeleiden van onderlinge interacties, praten en uitleggen en ontwikkelingsstimulering (verwerkt in de 3 V’s).
 • Groepsmanagement om een balans te bieden in uitdaging en structuur.
 • Kansen grijpen en kansen creëren: bewust zijn van gebeurtenissen op de groep die kansen biedt voor ontwikkelingsstimulering en ook doelgericht activiteitenaanbod te doen.
 • De drie V’s: Verkennen, Verbinden en Verrijken. De PM’er kan een kind een stap verder brengen in zijn ontwikkeling door te verkennen waar de interesse ligt, deze verbindt aan een activiteit en ontwikkelingsdoel stelt om de activiteit te verrijken.
  • Holistische visie op het kind en op de leer- en ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen;
  • Spel en dagelijkse activiteiten en routines, deze vormen alle drie mogelijke opstapjes voor betekenisvolle leerprocessen waarmee de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden;
 • De Talentendriehoek met de drie pijlers: kind, omgeving en materiaal en de PM’er; de speelleeractiviteiten vormen het centrum, want spel is de leidende activiteit voor jonge kinderen;
 • Er wordt invulling gegeven aan de volgende ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen:
  • exploreren en ontdekken;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • communicatieve vaardigheden;
  • creatieve en beeldende competenties;
  • geletterdheid;

Instroomeisen voor Vier VVE

Wij vinden dat je vooral leert door te doen. Dit betekent niet alleen bijeenkomsten volgen, maar juist het geleerde direct oefenen in de praktijk. Daarom vragen we daarnaast het volgende:

 • Je bent werkzaam bij een kinderopvangorganisatie
 • Je hebt binnen deze kinderopvangorganisatie toegang tot de groep (je hebt een geldig VOG)
 • Je mag bij deze kinderopvangorganisatie praktijkopdrachten uitvoeren op de groep
 • De kinderopvangorganisatie staat erachter dat jij je laat bijscholen op het gebied van VVE
 • De pedagogisch coach/VVE-coach van jouw kinderopvangorganisatie maakt tijd vrij om met jou 2 coachgesprekken te voeren. Je hebt ook 3 coachgesprekken met de trainer.
 • Bij de kinderopvangorganisatie waar je werkt, mag je filmen op de groep. We helpen je tijdens de opleiding de officiële toestemming te organiseren.

Resultaat

 • je hebt als pedagogisch medewerker de meest recente inzichten verworven op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen;
 • je pedagogische- didactische kwaliteiten zijn verbeterd;
 • je kunt jonge kinderen nog beter begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling;
 • je kunt jonge kinderen boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aanbieden die bij hun ontwikkeling passen;
 • je hoeft daarbij niet per se gebruik te maken van een VVE-programma, dit kan uiteraard wel, afhankelijk van je visie en doelstellingen.

Programma

 • verkennen wat kinderen interessant vinden in dagelijkse activiteiten;
 • materiaal en omgeving inzetten bij spel, taal en leren;
 • verbinden en verrijken van het spel en werken aan ontwikkelingsdoelen;
 • organiseren en begeleiden van gespreksactiviteiten in kleine groepjes;
 • voorlezen als boeiende activiteit voor taalstimulering; 
 • meespelen in de huishoek;
 • stimuleren van de creatieve ontwikkeling en de rekenontwikkeling van ieder kind;
 • observeren voor een goed vervolg;
 • opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van de woordenschat;
 • gesprekken voeren met ouders;
 • terugkijken op wat er is geleerd en plannen maken voor de toekomst.

Werkwijze

De training bestaat uit 12 dagdelen van 3 uur, 5 coachinggesprekken (3 door de trainer en 2 door de interne pedagogisch coach/VVE-coach en het opbouwen van een portfolio. In deze scholingsbijeenkomsten staat het werken met Vier VVE centraal. Het is een praktische training waarin deelnemers veel ervaringen opdoen en reflecteren op hun eigen handelen. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een praktijkopdracht.

– 12 dagdelen groepsbijeenkomsten; de studiebelasting is per bijeenkomst – inclusief het maken van praktijkopdrachten – ongeveer 8 tot 10 uur
– 5 coachgesprekken per deelnemer, waarvan er 2 coachgesprekken door de interne pedagogisch coach/VVE-coach uitgevoerd worden;
– 4 uren huiswerk per dagdeel;
– Een aantal contactmomenten per telefoon of e-mail.

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Certificering

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvangen alle deelnemers een officieel certificaat ‘Basistraining VVE’ voor vaste medewerkers.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans2 op telefoonnummer 030-8784881 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

Of heb je interesse in een ander VVE-programma?

Peuters houden van spelen, leren en ontdekken. Hoe zorg je voor een pedagogische basis en een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving voor hen om te leren? Programma’s als Basistraining Vier VVE, VVE Uk en Puk, Startblokken of Piramide helpen de pm’er om jonge kinderen goed te begeleiden. Welk programma past bij jouw organisatie? Incompany te volgen vanaf 10 deelnemers.

  Incompany - Vier VVE

  Ons team staat voor je klaar en neemt contact op om de mogelijkheden voor een scholingstraject voor jouw medewerkers te bespreken in een vrijblijvend adviesgesprek. Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.

  Neem contact met mij op over de incompanymogelijkheden van Vier VVE voor mijn organisatie.

  Organisatie (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Aantal medewerkers (verplicht)

  Vraag (verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha