V(V)E scholing en bijscholing conform nieuwe wet IKK

De eisen rondom de scholing in de Voorschoolse Educatie (VE) zijn aangescherpt. Iedere kinderopvang organisatie krijgt hiermee te maken. Door deel te nemen aan een van de bijscholingsbijeenkomsten voldoet een organisatie aantoonbaar aan de nieuwe eis. Welke bijeenkomst kies jij?


Alle kinderen doen mee
In iedere groep kom je kinderen tegen die niet vanzelfsprekend goed mee kunnen doen. Wat doe jij om ook deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen? Onderwerpen: Omgaan met opvallend gedrag, analyseren van het gedrag, maken van een handelingsplan, planning van de doelgerichte activiteiten voor dit kind.

Dans, Spel en Beweging
Onderzoek wijst uit dat de jonge kinderen 5-8 uur beweging per dag nodig hebben. Het is niet alleen leuk maar het is noodzakelijk om het kinderbrein zich optimaal te laten ontwikkelen. De geboden informatie is wetenschappelijk onderbouwd en praktisch inzetbaar. Bewegend leren loont! Trek je makkelijke kleren aan?

Haal meer uit je speelhoeken
De poppenhoek, de leeshoek, de bouwhoek: hoe is jouw groep ingedeeld? We bekijken elkaars groepen d.m.v. foto’s en leggen dit alles naast een theoretisch kader. We komen samen tot verrassende ideeën en zeer bruikbare suggesties. Rijk spel is de voorwaarde om al spelend veel te leren.

Taalontwikkeling stimuleren
Goede kinderopvang is op allerlei fronten van betekenis voor de ontwikkeling van het jonge kind, maar zeker op het gebied van de taalontwikkeling. Deze bijeenkomst gaan we in op de belangrijkste mijlpalen en processen in de taalontwikkeling. We hebben daarbij de aandacht voor het interactieve karakter van het taalleerproces en de rol die de pedagogisch medewerker kan vervullen in het stimuleren van communicatie en taal.

Na 2018 moeten pm’ers die werken op een VE groep, met goed gevolg een scholing hebben gevolgd voor het onderdeel Voorschoolse Educatie van tenminste 12 dagdelen en die bestaat uit vijf vormvaste onderdelen.

  1. het werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie,
  2. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
  3. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse educatie,
  4. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
  5. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Voor elke locatie voorschoolse educatie wordt een opleidingsplan gemaakt dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden, (met name de vormvaste onderdelen) worden onderhouden.

Een training kan in overleg ook op een andere, gehuurde, locatie plaatsvinden. De extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid

Investering
In tijd
per bijeenkomst 2,5 uur, exclusief korte pauze

In geld
Afhankelijk van het aantal deelnemers met een minimale groepsgrootte van 10 deelnemers

Groepsgrootte: 10 tot 16 deelnemers

Incompany

Deze scholing wordt incompany aangeboden. Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.