VVE Startblokken

Startblokken is een erkend VVE-programma waarmee leid(st)ers en pedagogisch medewerkers kinderen van 0 tot 8 jaar stimuleren in hun ontwikkeling. Spel is hierbij het belangrijkste instrument.  Met ontwikkelingsgerichte activiteiten wordt de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het jonge kind gestimuleerd en bevorderd.

Het VVE-programma gaat uit van een holistische visie op het kind en op de leer- en ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen. Dat betekent dat vaardigheden als taal en rekenen niet los worden benaderd, maar ingebed in activiteiten met spel en dagelijkse activiteiten en routines. Immers vormen deze mogelijke opstapjes voor betekenisvolle leerprocessen waarmee de ontwikkeling van de kinderen kan worden gestimuleerd.

Startblokken is geschikt voor toepassing in het kader van achterstandsbestrijding en richt zich op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties. Er is ook speciale aandacht voor het vroegtijdig opsporen, en daarmee het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van sociaalemotionele-, taal- en rekenontwikkeling.

Ieder kind is uniek en heeft een eigen rol binnen de groep. Daarom heeft Startblokken oog voor de individuele verschillen tussen kinderen op het gebied van interesses en ontwikkelingsgebieden. Met individuele aanpassingen is het geen programma dat ieder kind hetzelfde biedt, maar is maatwerk bieden goed mogelijk.

Start op 10 september in Emmeloord, laatste plekken!

Bouwstenen

Kenmerkend voor het VVE-programma van Startblokken is een opzet met bouwstenen voor jou als pedagogisch medewerker. De bouwstenen zijn handvatten die pm-ers helpen een passend activiteitenplan met en voor de kinderen te maken. De bouwstenen zijn:

 • Het activiteitenaanbod
 • Thema’s
 • Een thema geeft de activiteiten over een langere periode inhoud en het geeft samenhang aan de verschillende activiteiten die onder de noemer van dat thema plaatsvinden.
 • Het pedagogisch-didactisch handelen
  • Rijke omgeving voor de kinderen waar veel interactie mogelijk is
  • Sensitief-responsieve houding
  • Ontwerpen en plannen van activiteiten
  • Begeleiden/ondersteunen en leiden/sturen van de activiteiten
 • Handelingsgericht observeren en registreren
 • Organisatie van de groep
 • Het werken met ouders
 • De doorgaande ontwikkelingslijn (overdrachtsmodellen voor als kinderen overstappen naar een volgende groep of naar school)

Resultaat

Na het volgen van de opleiding kan de pedagogisch medewerker:

 • Zorgen voor een pedagogische basis en een ontwikkelingsgerichte manier van omgaan met kinderen
 • Activiteiten ontwerpen en een rijke speel- en leeromgeving maken
 • Kinderen systematisch begeleiden
 • Verschillende activiteiten organiseren
 • Handelingsgericht observeren, evalueren en registreren
 • Het ontwikkelingsgericht werken uitleggen aan ouders en collega’s en met hen samen werken

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers die nog geen of beperkte kennis hebben van VVE Startblokken en VVE-gecertificeerd willen worden. Met VVE Startblokken worden de pedagogisch medewerkers op een ontwikkelingsgerichte manier getraind. Zij leren zelf op een professionele manier activiteiten te plannen, uitvoeren, observeren en evalueren.

Volledige versie (VVE-certificering)

Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers die nog geen of beperkte kennis hebben van een VVE-methodiek en VVE-gecertificeerd willen worden.

Light versie (IKK-certificering)

Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers die nog geen of beperkte kennis hebben van een VVE-methodiek en voldoende hebben aan IKK-erkend bewijs van deelname.

Volledig + (2x de light versie) (VVE-certificering)

Deze opleiding is geschikt voor pedagogisch medewerkers die nog geen of beperkte kennis hebben van een VVE-methodiek en voldoende hebben aan IKK-erkend bewijs van deelname.

Werkwijze trainingen

Met deze training leren de deelnemers met het programma VVE Startblokken werken. Ze leren hoe je de diverse thema’s vormgeeft en aanbiedt, zodat zij kinderen spelenderwijs kansen bieden om leerervaringen op te doen.

Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, vragen gesteld en nieuwe kennis opgedaan. Onder leiding van een deskundige trainer komt er theorie aan bod en worden de (praktijk)opdrachten nabesproken. Het zijn interactieve bijeenkomsten waarbij er direct geoefend wordt met de theorie door middel van actieve werkvormen. Zodat de deelnemers ook de gelegenheid krijgen om van elkaar te leren en vooral elkaar te inspireren. Dus vooral leren door te doen!

De training kent een aantal coachmomenten: één coachmoment vindt plaats op locatie, twee coachmomenten vinden plaats via een online sessie met de trainer. Hierin staan situaties centraal, waarbij op de persoonlijke leerdoelen van de pedagogisch medewerker wordt ingezoomd. Voor de online sessies worden situaties afgesproken waar de pedagogisch medewerkers vooraf filmpjes van maken op de groep, zodat hier op gecoacht kan worden.  

Vrijstellingenbeleid

Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Niveau

MBO-3

Contact

Wil je informatie over subsidiemogelijkheden voor deze opleiding? We adviseren je graag. Neem contact met ons op: telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

Of heb je interesse in een ander VVE-programma?

Peuters houden van spelen, leren en ontdekken. Hoe zorg je voor een pedagogische basis en een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving voor hen om te leren? Programma’s als Basistraining Vier VVE, VVE Uk en Puk, Startblokken of Piramide helpen de pm’er om jonge kinderen goed te begeleiden. Welk programma past bij jouw organisatie? Incompany te volgen vanaf 10 deelnemers.

  Incompany - Startblokken

  Ons team staat voor je klaar en neemt contact op om de mogelijkheden voor een scholingstraject voor jouw medewerkers te bespreken in een vrijblijvend adviesgesprek. Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.

  Neem contact met mij op over de incompany mogelijkheden van Startblokken voor mijn organisatie.

  Organisatie (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Aantal medewerkers (verplicht)

  Vraag (verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha