VVE-training Piramide

Inschrijven wachtlijst

In het kort

Piramide: het meest gebruikte VVE-programma

Piramide is een totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep drie van de basisschool. Passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Piramide dekt alle SLO-doelen en bestaat uit 11 thema’s, waarin projecten zijn uitgewerkt. Werken met Piramide biedt volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers, leidsters, leerkrachten en de kinderen.

Het is uiterst geschikt voor pedagogisch medewerkers die met kinderen werken met een (risico op) een onderwijsachterstand. Of voor kinderen die moeite hebben met spelen of zelfstandig leren en ontdekken. Het is geen kant-en-klare methode; pedagogisch medewerkers leren een beredeneerd aanbod te maken aansluitend bij ontwikkelbehoeften van de kinderen in de eigen groep.

Waarom Piramide?

Piramide biedt op het gebied van sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling een duidelijke structuur van de dag en soepele overgangen door visuele en auditieve ondersteuning. Binnen de projecten is er veel aandacht voor het stimuleren van de woordenschat, een belangrijke basis. Kinderen die extra aandacht nodig hebben krijgen ondersteuning in de vorm van tutoring. Spel blijft hierbij de motor voor ontwikkeling.
Piramide is de enige VVE-methode waarvan een digitale versie beschikbaar is, waarin je eenvoudig de projecten en activiteiten kan plannen.

Wat je gaat leren

Het doel van de training is om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en de ontwikkeling te stimuleren. Wanneer kinderen in een veilige omgeving kunnen leren heeft dit een positief effect op de ontwikkeling en kunnen ze een goede start maken op de basisschool. Piramide helpt de pedagogisch medewerker, leidster en leerkracht om jonge kinderen goed te begeleiden. De training VVE Piramide sluit goed aan op de basistraining VVE. Piramide is met name effectief op het cognitieve vlak*. De methode draagt bij aan het vergemakkelijken van de overgang van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool en de overstap groep 2 naar groep 3.
*In 2016 is Piramide door de Erkenningscommissie Interventies (NJI) als eerste VVE-programma Bewezen Effectief verklaard

Programma

Ieder project is opgebouwd uit 4 heldere stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Dit geeft de pedagogisch medewerker richting en houvast om met het programma te werken. De activiteiten stimuleren de ‘onderzoekende houding’ bij de kinderen; de pm’er spreekt de creativiteit aan, laten kinderen samenwerken. Daarnaast besteden ze aandacht aan metacognitieve vaardigheden van de kinderen zoals anticiperen en reflecteren.

Ieder onderwerp dat aan bod komt wordt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma: er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Kunstzinnige ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de waarneming
 • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Praktisch

Voor wie

Pedagogisch medewerkers die (willen) werken in de VE.

Werkwijze

De digitale Piramide Implementatie Vaardigheden Assessment (PIVA) wordt gebruikt om de ontwikkeling van de deelnemer in kaart te brengen.

Bewijs van deelname

Na het afronden van deze training ontvang je een bewijs van deelname. Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Studiebelasting

12 bijeenkomsten van 4 uur, verdeeld over circa 12 maanden. Daarnaast krijgt elke deelnemer 4 uur individuele coaching. waarbij het portfolio en het maken van praktijkopdrachten centraal staan. Tijdens de training is er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Jouw medewerkers morgen laten starten met een VVE-training?

Contact

Incompany

Deze training wordt incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat!
De e-learning combineren met een VE-training? Vul het contactformulier in en we nemen contact met jou op.

Vrijblijvende offerte aanvragen


  Jouw naam

  Naam training


  Aantal deelnemers aan de e-learning/training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha

  Uk & Puk

  Tijdens de training VVE Uk en Puk leer je hoe je doelgericht de ontwikkelingskansen van het jonge kind kan vergroten. In de activiteiten staat pop Puk centraal en vormt de schakel tussen de kinderen en de pm’er.

  Open inschrijving & incompany training

  13 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-4 jaar

  Certificaat uit naam van de CED-groep

  Op aanvraag

  Basistraining VVE

  Deze training is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten.

  Open inschrijving & incompany training

  12 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die startbekwaam willen worden voor werken in de VVE

  Certificaat

  Op aanvraag

  Startblokken

  Startblokken is het spel georiënteerd totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 8 jaar. Het leert pedagogisch medewerkers een werkwijze aan om betekenisvolle spelactiviteiten te ontwerpen.

  Incompany training

  12 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-8 jaar

  Certificaat

  Op aanvraag