VVE Uk en Puk

Waarom een training VVE: Uk en Puk?
Hoe daag je het jonge kind uit? Tijdens de training VVE Uk en Puk leer je hoe je doelgericht de ontwikkelingskansen van het jonge kind kan vergroten.

Programma en methodiek
Tijdens de training worden veel verschillende onderwerpen behandeld. Je leert alles over de taalontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast gaan we aan de slag met rekenprikkels van kinderen en hoe je kinderen hierin kan uitdagen en stimuleren. Voorlezen en het kiezen boeken is een inspirerende trainingsbijeenkomst, waarin je ook zelf aan de slag mag. Je leert werken met de methode Uk en Puk. Uk en Puk bestaat uit 10 thema’s welke in 3 leeftijdsgroepen is ingedeeld: baby, dreumes, peuter. In het thema werk je aan de diverse ontwikkelingen van kinderen.

Hoe geef je informatie en uitleg aan kinderen op het juiste niveau? Met behulp van videobeelden, die gemaakt worden tijdens de groepsbezoeken, krijg je feedback op jouw handelen en manier van werken. Ook worden er groepsbezoeken ingepland, waarin jij en jouw collega’s feedback krijgen over wat er goed gaat en waar je op zou kunnen letten. Er wordt ook 3 keer een quickscan gemaakt, waarin zowel naar handelen van pedagogisch medewerkers, als naar materiaal en inrichting gekeken wordt. De uitkomsten hiervan worden besproken.

Resultaat

 • Werken met de methode Uk en Puk
 • Verschillende fasen in de taalontwikkeling en hoe je kinderen stimuleert op gebied van taal
 • Wat zijn goede boeken voor welke leeftijd en wat je er allemaal mee kunt doen
 • Manieren van hoe je activiteiten kunt aanbieden
 • Observeren van kinderen
 • De brede ontwikkeling van kinderen volgen en stimuleren
 • Kijken naar het spel en speelgoedaanbod
 • Hoe je ouders in de organisatie
 • Wat rekenprikkels zijn en hoe je deze kan stimuleren
 • Aansluiten in de belevingswereld van kinderen

Basisprogramma

 1. Introductie Puk
 2. Planning en organisatie
 3. De vier dimensies – Grijpen en creëren van kansen
 4. Motoriek
 5. Speelleeromgeving en themahoeken
 6. Spraaktaalontwikkeling
 7. Sociaal Communicatieve Vaardigheden – Sociaal Spel
 8. Woordenschatontwikkeling en praten met kinderen
 9. Boeken en interactief voorlezen
 10. Observeren
 11. Ouderbetrokkenheid
 12. Rekenvaardigheden
 13. Afsluiting: hoe verder?

Voor wie?
Training voor medewerkers van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Certificering
Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers een certificaat van de training (uit naam van de CED groep).

Investering
In tijd
13 bijeenkomsten van 4 uur.

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.