VVE wat kan JIJ ermee?

Spelend leren, opbrengst gericht werken, werken met arrangementen en ontwikkelingslijnen, grote kring- en kleine kringactiviteiten, thematisch aanbod, ouderparticipatie. Waar staan deze termen voor? Zijn zij voorbehouden aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie)- groepen of kunnen de reguliere speelzalen en dagverblijven ook profijt hebben van deze manier van werken?

Methodiek
In de training “VVE wat kan jij ermee”, besteden we aandacht aan diverse thema’s uit de VVE die bruikbaar zijn in het dagelijks werken met jonge kinderen in reguliere groepen waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. De deelnemers krijgen achtergrondkennis en gaan ervaren welke VVE-werkwijzen hun werk kunnen gaan verrijken.

  • Hoe en wat observeer je bij de kinderen en hoe gebruik je je observatiegegevens bij het maken van je activiteitenplan (opbrengst gericht werken).
  • Welk kind doet aan welke activiteiten mee, niet alleen omdat het kind het leuk vindt maar ook omdat dit bij het kind past (arrangementen en ontwikkelingslijnen).
  • Welke functie hebben de hoeken in het lokaal en hoe kun je het spel in de hoeken verrijken (spelend leren).
  • Thematisch werken, is dat meer dan in het voorjaar bloemen knutselen?
  • Ouders betrekken bij de dagelijkse activiteiten van de kinderen, ook als zij er fysiek niet bij kunnen zijn (ouderparticipatie).

Het is ook mogelijk om deze training tijdens avonduren of in weekend te volgen!

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Vincent Polman op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl