Workshop baby- en kindgebaren op de groep

Werk je met kinderen? Ben je leerkracht op een school voor speciaal of regulier basisonderwijs? Werk je in de kinderdagopvang, op een BSO of peuteropvang?
Wil je meer rust op de groep doordat je gemakkelijker in contact komt met kinderen die op afstand van jou bevinden?
Wil je jonge kinderen een stem ‘ in handen geven’ dat de periode overbrugt van taal begrijpen naar kunnen spreken?  Dan is deze workshop iets voor jou!

Baby- en kindergebarenmethode

Steeds meer leerkrachten, pedagogisch medewerkers en (gast)ouders ervaren de voordelen van communiceren met gebaren. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor zichzelf en voor de groepsdynamiek. 

De Baby- en kindergebarenmethode geeft een kind een stem letterlijk in beide handen, het overbrugt de periode van taal begrijpen naar kunnen spreken. Een succesformule om de taalontwikkeling te stimuleren, taal visueel te maken, elkaar beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de behoeftes en beleving van het jonge kind. 

Maar ook in de communicatie met oudere kinderen die al goed kunnen spreken heb je als leerkracht of pedagogisch medewerker een instrument in handen om op afstand te kunnen communiceren met een kind zonder dat je door het lokaal naar het kind hoeft toe te lopen of hard te spreken waardoor de andere kinderen gestoord worden in hun leerproces. 

Ook voor schoolgaande kinderen is het interessant om met gebaren te kunnen communiceren met elkaar. Het helpt hun een brug te slaan tussen hun zelf en anderen die moeite hebben met communiceren en/of het verstaan en begrijpen van gesproken woord. 

  • Speciaal voor leerkrachten op een school voor speciaal of regulier basisonderwijs,  gastouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, bij een BSO of op de peuteropvang. Totaal 3 uur studiebelasting
  •  De workshop kan online gegeven worden en fysiek op locatie, datum en tijdstip in overleg.

Basisprogramma

  • Wat zijn baby en kindgebaren?
  • Hoe kun je baby en kindgebaren gebruiken in de dagelijkse gang van zaken. 
  • Oefenen van +/- 25 gebaren aan de hand van een dagschema uit de kinderopvang en klas. 
  • Tips en handvatten hoe je deze gebaren kunt toepassen bij de dagelijkse bezigheden zoals liedjes zingen, voorlezen, eten/drinken en verschonen. 

Volg ook de workshop Werken met de kriebelbox

In de praktische en interactieve workshop Werken met de kriebelbox leer je hoe je kinderen kunt stimuleren om hun tastzin meer te gaan gebruiken. De tastzin is een waardevol zintuig dat steeds minder wordt gebruikt, maar wel erg belangrijk is voor een goede algehele ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch.

Incompany

Deze scholing wordt incompany aangeboden. Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.